Jokūbo 5
LBD-EKU

Jokūbo 5

5
1Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! 2#Mt 6,19Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. 3Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje. 4#Įst 24,14-15Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė į Galybių Viešpaties ausis. 5Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai. 6Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį; jis jums nesipriešina.
7Tad būkite kantrūs, broliai, iki Viešpaties atėjimo. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvųjų ir vėlyvųjų lietų. 8Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti. 9Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. 10Imkite, broliai, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu. 11Štai mes vadiname palaimintais ištverminguosius. Jūs girdėjote #Job 1,21-22; 2,10apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam Viešpaties skirta pabaiga, nes #Ps 103,8Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo.
12 # Mt 5,34-37 Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų „taip“ – taip ir „ne“ – ne, kad nepakliūtumėte į teismą.
13Kas nors iš jūsų kenčia? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. 14Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, #Mk 6,13patepdami aliejumi Viešpaties vardu. 15Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. 16Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda. 17#1 Kar 17,1; 18,1Elijas buvo vargo žmogus, kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius; 18ir #1 Kar 18,42-45jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių.
19Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, 20težino, kad sugrąžindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir #Pat 10,12; 1 Pt 4,8uždengs daugybę nuodėmių.