Izaijo 12
LBD-EKU

Izaijo 12

12
Padėkos giesmė
1Tą dieną tu sakysi:
„Dėkoju tau, VIEŠPATIE!
Nors buvai įpykęs ant manęs,
nugręžei savo įniršį
ir paguodei mane.
2 # Iš 15,2; Ps 118,14 Dievas tikrai yra mano išganymas.
Aš juo pasitikiu ir esu be baimės,
nes jis mano tvirtybė ir mano giesmė,
jis mano gelbėtojas!“
3Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių. Tą dieną sakysite:
4„Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo!
Garsinkite tautoms jo darbus,
skelbkite, koks iškilus jo vardas!
5Giedokite VIEŠPAČIUI šlovės giesmę,
nes jis padarė nuostabų darbą.
Težino tai visa žemė!
6Krykštauk ir džiūgauk, Siono mieste,
nes iškilus tarp jūsų
yra Izraelio Šventasis!“