Hebrajams 3
LBD-EKU
3
Kristus viršesnis už Mozę
1Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų, 2kuris kaip ir #Sk 12,7Mozė visuose jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam. 3Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. 4Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas. 5#Sk 12,7Mozei patikėti visi jo namai kaip tarnui, idant paliudytų tai, kas skelbiama. 6O Kristus viešpatauja jo namuose kaip Sūnus, ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi. 7Taigi anot Šventosios Dvasios žodžių:
# Ps 95,7-11 Jei šiandien išgirsite jo balsą,
8 neužkietinkite savo širdžių
kaip per maištą, gundymo dieną dykumoje,
9 kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino,
nors buvo regėję mano darbus
10 per keturiasdešimt metų.
Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau:
„Visuomet jie klysta širdyje;
jie nepažįsta mano kelių“.
11 Taigi aš užsirūstinęs prisiekiau:
„Jie neįžengs į mano atilsį!“
12Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegztų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. 13Verčiau raginkite vieni kitus kasdien – kol dar tebėra šiandien, – kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. 14Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. 15Juk pasakyta:
# Ps 95,7-8 Jei šiandien išgirsite jo balsą,
neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą.
16 # Sk 14,1-35 Kas gi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto?! 17Prieš ką jis buvo įnirtęs per keturiasdešimt metų? Argi ne prieš nusikaltusius, kurių lavonai krito dykumoje?! 18O kam prisiekė, jog neįžengs į jo atilsį, jei ne tiems, kurie jo neklausė?! 19Taigi matome, kad jie negalėjo įžengti dėl netikėjimo.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis