Pradžios 7
LBD-EKU
7
1Tuomet VIEŠPATS tarė Nojui: „Eik į laivą su visa savo šeima, nes iš šios kartos tik tave vieną radau teisų savo akivaizdoje. 2Pasiimk po septynias poras visų švariųjų gyvulių, patinus ir pateles, o visų nešvariųjų gyvulių – po vieną porą, patiną ir patelę, 3taip pat po septynias poras padangių paukščių, patinus ir pateles, kad išliktų jų rūšis gyva visoje žemėje. 4Juk už septyneto dienų siųsiu žemėn lietų keturiasdešimt dienų bei keturiasdešimt naktų ir visus gyvūnus, kuriuos padariau, nušluosiu nuo žemės paviršiaus“. 5Nojus taip ir padarė, kaip Dievas buvo jam įsakęs.
6Nojus buvo šešių šimtų metų, kai užėjo tvanas, ir vandenys užliejo žemę. 7Tuomet Nojus drauge su savo sūnumis, žmona ir sūnų žmonomis #Mt 24,38-39; Lk 17,27įlipo į laivą gelbėtis nuo tvano vandenų. 8Iš švariųjų gyvulių ir gyvulių, kurie yra nešvarūs, paukščių ir visų žemės roplių 9po du, patinas ir patelė, įlipo į laivą drauge su Nojumi, kaip Dievas buvo Nojui įsakęs. 10Po septynių dienų žemė aptvino vandenimis.
11Šeši šimtaisiais Nojaus gyvenimo metais, antro mėnesio septynioliktą dieną, būtent tą dieną prasiveržė #2 Pt 3,6visi didžiosios bedugnės šaltiniai ir atsivėrė visos dangaus skliauto užtūros. 12Lietus pylė ant žemės keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų. 13Tą pačią dieną Nojus drauge su savo sūnumis Semu, Chamu ir Jafetu, žmona ir trim sūnų žmonomis įlipo į laivą, 14jie ir visi visų rūšių žvėrys, visi visų rūšių galvijai, visi visų rūšių žemės ropliai ir visi visų rūšių paukščiai, visi paukščiai ir visi sparnuočiai. 15Poros visų būtybių, turinčių gyvybės alsavimą, įlipo į laivą su Nojumi. 16Įlipusiųjų buvo po patiną ir patelę visų gyvų būtybių. Jie įlipo, kaip Dievas buvo Nojui įsakęs.
Tuomet VIEŠPATS uždarė jį iš lauko.
17Tvanas žemėje tęsėsi keturiasdešimt dienų. Vandenų daugėjo, ir jie taip iškėlė laivą, kad šis pakilo nuo žemės. 18Vandenys žemėje labai patvino, ir jų padaugėjo, o laivas plūduriavo ant vandenų. 19Aukščiau ir aukščiau ant žemės kilo vandenys, kol visi aukščiausi kalnai visur po dangumi liko apsemti. 20Pritvino vandenų penkiolika uolekčių aukščiau virš apsemtų kalnų. 21Ir visos gyvos būtybės, krutėjusios žemėje, žuvo: paukščiai, galvijai, žvėrys, visi gyvūnai, knibždantys žemėje, taip pat visi žmonės. 22Sausumoje visi, turėję šnervėse gyvybės alsavimą, mirė. 23Jis nušlavė nuo žemės visus gyvūnus – ir žmones, ir gyvulius, ir roplius, ir padangių paukščius. Visi buvo nušluoti nuo žemės. Tik Nojus buvo paliktas ir tie, kurie buvo su juo laive.
24Žemę aptvindę vandenys laikėsi šimtą penkiasdešimt dienų.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis