Išėjimo 40
LBD-EKU
40
Padangtės pašventinimas
1 VIEŠPATS tarė Mozei: 2„Pirmo mėnesio pirmą dieną pastatysi Susitikimo Palapinės Padangtę. 3Padėsi į ją Sandoros Skrynią ir atskirsi uždanga. 4Įneši stalą ir jį padengsi. Tada įneši žvakidę ir uždegsi jos žibintus. 5Aukso aukurą smilkalams pastatysi priešais Sandoros Skrynią ir pakabinsi Padangtės duryse užuolaidą. 6Deginamųjų aukų aukurą pastatysi Susitikimo Palapinėje priešais įėjimą į Padangtę, 7praustuvą padėsi tarp Susitikimo Palapinės ir aukuro, pripilsi į jį vandens. 8Iš visų pusių įrengsi kiemą ir pakabinsi užuolaidą ant kiemo vartų.
9Tada paimsi patepimo aliejaus ir patepsi Padangtę ir visa, kas joje; pašventinsi ją drauge su visu apstatymu, kad būtų šventa. 10Šventindamas deginamųjų aukų aukurą su visais jo reikmenimis, patepsi ir jį, kad būtų ypač šventas. 11Patepsi ir praustuvą drauge su pastovu ir pašventinsi jį.
12Tada atvesi Aaroną ir jo sūnus prie Susitikimo Palapinės durų ir, apiplovęs vandeniu, 13apvilksi Aaroną šventuoju apdaru ir patepsi, šventindamas jį, kad jis man tarnautų kaip kunigas. 14Atvesi ir jo sūnus, apvilksi juos tunikomis 15ir patepsi juos, kaip patepei jų tėvą, kad jie tarnautų man kaip kunigai. Šis patepimas suteiks jiems amžiną kunigystę per visas kartų kartas“.
16Taip Mozė ir padarė. Kaip VIEŠPATS jam buvo įsakęs, taip jis ir padarė.
17Taigi antrų metų pirmo mėnesio pirmą dieną buvo pastatyta Padangtė. 18Mozė pastatė Padangtę. Jis padėjo pastovus, sustatė lentas, uždėjo skersinius ir iškėlė stulpus; 19po to išskleidė Palapinę viršum Padangtės, uždėdamas virš jos Palapinės dangą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 20Jis paėmė liudijimą ir įdėjo jį į Skrynią, pritaisė prie Skrynios karteles, užkėlė ant Skrynios viršaus malonės sostą 21ir įnešė Skrynią į Padangtę. Tada pakabino uždangą ir uždengė Sandoros Skrynią, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 22Stalą padėjo Susitikimo Palapinėje, prie Padangtės šiaurės pakraščio šiapus uždangos, 23ir išdėliojo ant jo padėklus duonos, kad ji būtų VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 24Žvakidę padėjo Susitikimo Palapinėje priešais stalą prie Padangtės pietų pakraščio 25ir uždegė žibintus VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 26Aukso aukurą padėjo Susitikimo Palapinėje priešais uždangą 27ir atnašavo ant jo kvapųjį smilkalą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 28Jis pakabino ir užuolaidą ant įėjimo į Padangtę. 29Aukurą deginamosioms aukoms jis pastatė Susitikimo Palapinėje prie įėjimo į Padangtę ir atnašavo ant jo deginamąsias aukas bei javų atnašas, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 30Tarp Susitikimo Palapinės ir aukuro padėjo praustuvą ir pripildė vandens, 31kuriuo ir Mozė, ir Aaronas, ir jo sūnūs nusiplovė rankas ir kojas. 32Kada tik eidavo į Susitikimo Palapinę ir artindavosi prie aukuro, jie apsiplaudavo, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 33Aplink Padangtę bei aukurą jis įrengė kiemą ir užkabino užuolaidą ant kiemo vartų. Taip Mozė užbaigė darbą.
Dievo Artumas Padangtėje
34Tada debesis uždengė Susitikimo Palapinę, ir #1 Kar 8,10-11; Iz 6,4; Ez 43,4-5; Apr 15,8VIEŠPATIES šlovė pripildė Padangtę. 35Mozė negalėjo įeiti į Susitikimo Palapinę, nes ją gaubė debesis ir pripildė VIEŠPATIES šlovė. 36Kai tik debesis pakildavo nuo Padangtės, izraelitai leisdavosi į kelionę. 37Bet jeigu debesis nepakildavo, jie tol nesileisdavo į kelionę, kol jis nepakildavo. 38Dieną virš Padangtės buvo matyti VIEŠPATIES debesis, o naktį viso Izraelio namų akivaizdoje kiekvienoje jų kelionės sustojimo vietoje ten būdavo ugnis.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis