Išėjimo 30
LBD-EKU
30
Smilkalų aukuras
1Padarysi aukurą smilkalams atnašauti; padarysi jį iš akacijos medžio. 2Jis bus vienos uolekties ilgio ir vienos uolekties pločio – keturkampis, o aukščio turės dvi uolektis; iš to paties gabalo bus jo ragai. 3Aptrauksi aukurą grynu auksu – viršų, visus šonus bei ragus – ir aplenksi aukso apvadu. 4Žemiau apvado abiejuose aukuro šonuose pritaisysi du aukso žiedus kartelėms aukurui nešti. 5Karteles padirbsi iš akacijos medžio ir paauksuosi. 6Aukurą pastatysi priešais uždangą, esančią viršum Sandoros Skrynios, priešais malonės sostą, esantį viršum Sandoros plokščių, toje vietoje, kur su tavimi susitiksiu. 7Aaronas atnašaus ant jo kvapųjį smilkalą; atnašaus jį kas rytą, tvarkydamas žibintus. 8Ir temstant, uždegęs žibintus, Aaronas atnašaus jį kaip nuolatinę smilkalų atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje per visas jūsų kartas. 9Ant jo neatnašaukite kitokių smilkalų nei deginamosios aukos, nei valgio atnašų; neliekite ant jo nei liejamųjų atnašų. 10Kartą per metus Aaronas atliks permaldavimo apeigas ant jo ragų. Per jūsų kartas jis atliks permaldavimo apeigas už aukurą kartą per metus permaldavimo už nuodėmę aukos krauju. Šis aukuras ypač šventas VIEŠPAČIUI“.
Šventyklos mokestis
11 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 12„Kai surašinėsi izraelitus, kiekvienas, įrašomas į sąrašą, turės mokėti VIEŠPAČIUI išpirkimo mokestį už savo gyvastį, kad būtų išvengta bet kokios rykštės tarp surašomųjų. 13Štai ką kiekvienas, įrašytas į sąrašus, turės mokėti: #Iš 38,25-26; Mt 17,24pusę šekelio pagal šventyklos šekelį, o šekelis turi dvidešimt gerų. Šis pusės šekelio mokestis – atnaša VIEŠPAČIUI. 14Kiekvienas, kuris įrašomas į sąrašą, dvidešimtmetis ar vyresnis, duos VIEŠPATIES atnašą. 15Turtingas neduos daugiau, o vargšas neduos mažiau negu pusę šekelio, kai atnešite šią VIEŠPATIES atnašą išpirkti savo gyvasčiui. 16Paimsi šiuos permaldavimo pinigus iš izraelitų ir paskirsi juos Susitikimo Palapinės reikalams. Izraelitams VIEŠPATIES akivaizdoje tai bus priminimas išpirkimo, duoto už jūsų gyvastį“.
Vario praustuvas
17 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 18#Iš 38,8„Padarysi vario praustuvą su vario pastovu apsiplovimams. Pastatysi jį tarp Susitikimo Palapinės ir aukuro; pripilsi jį vandens. 19Juo Aaronas ir jo sūnūs nusiplaus rankas ir kojas. 20Eidami į Susitikimo Palapinę ar artindamiesi tarnauti prie aukuro, atnašaudami ugninę auką VIEŠPAČIUI, jie turi nusiplauti vandeniu, kad nenumirtų. 21Jie nusiplaus rankas ir kojas, kad nenumirtų. Tai bus amžinas įsakas jiems – ir jam, ir jo palikuonims per kartas“.
Patepimo aliejus
22 # Iš 37,29 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 23„Paimk brangiausių kvepalų: penkių šimtų šekelių vertės skystos miros, pusę tiek, tai yra dviejų šimtų penkiasdešimt šekelių vertės kvapiojo cinamono, dviejų šimtų penkiasdešimt šekelių vertės kvapiosios nendrės, 24penkių šimtų šekelių (pagal šventyklos šekelį) vertės kasijos ir vieną hiną alyvmedžio aliejaus. 25Iš jų pagaminsi šventąjį aliejų patepimui, tarsi jis būtų kvepalų gamintojo sumaišytas. Jis bus šventas patepimo aliejus. 26Patepsi juo Susitikimo Palapinę ir Sandoros Skrynią, 27stalą ir visus indus, žvakidę ir jos reikmenis, aukurą smilkalams, 28deginamųjų aukų aukurą su visais reikmenimis ir praustuvą su pastovu. 29Pašventinsi juos, idant būtų ypač šventi. Kas tik prie jų prisilies, taps pašventintas. 30Patepsi Aaroną ir jo sūnus, pašventinsi juos, kad jie galėtų man tarnauti kaip kunigai. 31Izraelitams kalbėsi, sakydamas: ‘Tai bus mano šventas patepimo aliejus per visas jūsų kartas. 32Jis neturi būti naudojamas paprastam kūno patepimui; jūs negaminsite kito mišinio tokios sudėties kaip jis. Jis yra šventas, ir jūs turite laikyti jį šventu. 33Kas tik pagamintų į jį panašų ar pateptų juo pašalietį, bus pašalintas iš tautos’“.
Smilkalas
34 VIEŠPATS tarė Mozei: „Paimk kvapiųjų balzamų – natofo, onychų ir galbano, – šių kvapiųjų balzamų kartu su grynais smilkalais po lygią dalį 35ir pagamink iš jų smilkalą, meistriškai sumaišytą mišinį, pasūdytą, gryną ir šventą. 36Šiek tiek jo sugrūsi į miltelius ir dalį padėsi priešais Sandoros plokštes Susitikimo Palapinėje, kurioje aš susitiksiu su tavimi. Jis bus jums ypač šventas. 37Darydami smilkalą pagal šio mišinio sudėtį, nedarysite jo sau; laikysite jį šventu VIEŠPAČIUI. 38Kas tik darys nors truputį tokio pat sau pauostyti, bus pašalintas iš tautos“.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis