Išėjimo 21
LBD-EKU

Išėjimo 21

21
Nuostatai dėl vergų
1Štai nuostatai, kuriuos jiems perduosi. 2#Kun 25,39-46Jei nusiperki vergą hebrają, jis tarnaus šešerius metus, bet septintaisiais jam bus duota laisvė be išsipirkimo. 3Jei ateina nevedęs, jis išeis nevedęs; jei ateina vedęs, jo žmona išeis drauge su juo. 4Jei jo šeimininkas duoda jam žmoną, ir ji pagimdo jam sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai priklausys jos šeimininkui, o jis išeis vienas. 5Bet jei vergas pasako: ‘Aš myliu savo šeimininką, žmoną ir vaikus, aš nenoriu būti laisvas’, 6šeimininkas nuves jį pas teisėjus#21,6 Pažod.: „priešais Dievą“., pastatys prie durų ar durų staktos, ir šeimininkas yla perdurs jam ausį#21,6 Perdurtas ausies lezgelis – klusnumo įvaizdis.. Tada jis tarnaus šeimininkui visą gyvenimą.
7Jei kas parduos savo dukterį į verges, ji neišeis laisva, kaip išlaisvinami vyrai vergai. 8Jei ji nepatiktų savo šeimininkui, kuris buvo sau ją pasiskyręs, šis turi leisti ją išpirkti. Jis neturės teisės ją parduoti pašaliečiams, nes su ja apgaulingai pasielgė. 9Jei paskirs ją savo sūnui, tai elgsis su ja kaip su dukterimi. 10Jei kas paimtų kitą žmoną, tai te nesumažina pirmosios žmonos maisto, drabužių ar vedybinių teisių. 11O jei tų trijų dalykų jai nepadarytų, ji išeis laisvėn veltui, be išsipirkimo.
Smurto veiksmai
12 # Kun 24,17 Kas mirtinai sumuša žmogų, turi būti nubaustas mirtimi. 13Jei ne iš pasalų tai padarė, bet Dievui leidus pakėlė ranką, #Sk 35,10-34; Įst 19,1-13; Joz 20,1-9paskirsiu vietą, į kurią jis galėtų pabėgti. 14Bet jei kas nors apgalvotai užpultų ir klastingai kitą užmuštų, paimsi jį net nuo mano aukuro nubausti mirtimi.
15Kas užgauna tėvą ar motiną, bus nubaustas mirtimi.
16 # Įst 24,7 Kas pagrobia žmogų – nesvarbu ar būtų jį pardavęs, ar dar tebelaikytų, – bus nubaustas mirtimi.
17 # Kun 20,9; Mt 15,4; Mk 7,10 Kas keikia tėvą ir motiną, bus nubaustas mirtimi.
18Jei vyrai susivaidytų ir vienas jų taip užgautų kitą akmeniu ar kumščiu, kad užgautasis, nors ir nemirtų, bet turėtų gultis į lovą, 19ir jei jis išgytų ir vaikščiotų, pasiramsčiuodamas lazda, po lauką, užgavusysis nebus baudžiamas. Tačiau jis turės atlyginti už laiko netektį ir pasirūpinti išgydymu.
20Jei savininkas primuštų savo vergą ar vergę lazda, ir vergas tuojau pat mirtų, jis bus nubaustas. 21Tačiau jei vergas išliktų dieną ar dvi gyvas, savininkas neturi būti baudžiamas, nes vergas yra jo nuosavybė.
22Jei besimušantys vyrai užgautų nėščią moterį, ir ją ištiktų persileidimas, bet kitokio sužalojimo nebūtų, kaltasis turės mokėti tiek, kiek iš jo reikalaus moters vyras teisėjų akivaizdoje. 23Tačiau jei būtų sužalota, tai atiduosi gyvybę už gyvybę, 24#Kun 24,19-20; Įst 19,21; Mt 5,38akį už akį, dantį už dantį, ranką už ranką, koją už koją, 25nudeginimą už nudeginimą, žaizdą už žaizdą, mėlynę už mėlynę.
26Jei savininkas suduotų savo vergui ar vergei į akį ir ją išmuštų, jis turės duoti vergui laisvę už akį. 27Jei savininkas išmuštų savo vergui ar vergei dantį, jis turės duoti vergui laisvę už dantį.
28Jei jautis mirtinai subadytų vyrą ar moterį, tas jautis turėtų būti užmuštas akmenimis; jo mėsa nebus valgoma. Jaučio savininkas bus nekaltas. 29O jei jautis, praeityje subadęs žmones, bet savininko, nors ir įspėto, neuždarytas, užmuštų vyrą ar moterį, tai ne tik tas jautis turi būti užmuštas akmenimis, bet ir jo savininkas turi būti nubaustas mirtimi. 30Tačiau jei savininkui būtų leista išsipirkti, jis sumokės tiek, kiek uždėta jo gyvybei išpirkti. 31Jei jautis subadytų mažametį – berniuką ar mergaitę, su jo savininku bus pasielgta pagal tą patį nuostatą. 32Jei jautis subadytų vergą ar vergę, jaučio savininkas sumokės vergo savininkui trisdešimt sidabrinių šekelių, o jautis bus užmuštas akmenimis.
33Jei kas paliktų atvirą duobę ar, iškasęs duobę, jos neuždengtų, ir jautis ar asilas į ją įpultų, 34duobės savininkas turės atsilyginti ir sumokės kainą savininkui, bet pasiims sau nugaišusį gyvulį.
35Jei kieno nors jautis sužeistų kaimyno jautį, ir tas nugaištų, jiedu gyvąjį jautį parduos ir jo kainą pasidalys; nugaišusįjį jautį irgi pasidalys. 36Bet jei žinoma, kad tas jautis jau praeityje buvo pratęs badytis, ir savininkas nebuvo jo uždaręs, savininkas turės atiduoti jautį už jautį, bet pasiims sau nugaišusį gyvulį. 37Jei kas pavogtų jautį bei avį ir papjautų ar parduotų, vagis turės atiduoti penkis jaučius už vieną jautį ir keturias avis už vieną avį.