Amoso 5
LBD-EKU
5
1Klausykitės šio žodžio, kurį užgiedu jums kaip raudą, Izraelio namai:
2Žuvo ir nebeatsikels
mergelė, Izraelio tauta;
ji parblokšta savo žemėje,
ir nėra, kas ją pakeltų.
3Juk taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Miestas, kuris išsiųsdavo tūkstantį,
pasiliks su šimtu,
o tas, kuris išsiųsdavo šimtą,
pasiliks su dešimčia Izraelio namuose“.
4Taip kalba VIEŠPATS Izraelio namams:
„Ieškokite manęs ir būsite gyvi!
5Bet neieškokite Betelio,
neikite į Gilgalą
ir nekeliaukite į Beer Šebą,
nes Gilgalas tikrai bus išvarytas į tremtį,
o Betelis virs nieku.
6Ieškokite VIEŠPATIES ir būsite gyvi,
kad jis neateitų prieš Juozapo namus kaip ugnis
ir nesant kam gesinti nesurytų Betelio“.
7Vargas jums, teisingumą paverčiantiems metėlėmis
ir teisumą metantiems žemėn!
8Jis, kuris padarė #Job 9,9; 38,31Sietyną ir Šienpjovius,
mirtiną tamsą paverčia rytmečiu,
dieną pakeičia naktimi,
pasišaukia jūros vandenis
ir išlieja juos ant žemės paviršiaus, –
jis vardu VIEŠPATS!
9Jis žaibuoja sunaikinimu galiūnams,
ir sunaikinimas užklumpa tvirtovę.
10Nekenčiama to, kuris sudraudžia vartuose#5,10 T. y. teisėjo.,
ir bjaurimasi tuo, kuris sako tiesą.
11Kadangi trypėte vargšą
ir plėšėte iš jo mokesčius už grūdus,
nors pasistatėte namus iš tašytų akmenų,
juose negyvensite,
nors užsiveisėte rinktinius vynuogynus,
jų vyno negersite.
12Juk žinau, kokia daugybė jūsų nusikaltimų
ir kokios sunkios jūsų nuodėmės;
jūs engiate teisiuosius, imate kyšius,
nustumiate į šalį pavargėlius vartuose!
13Tokiu metu protingas žmogus tylės,
nes tai blogas metas.
14Ieškokite gera, o ne pikta,
kad būtumėte gyvi.
Tuomet, kaip sakėte, bus su jumis
VIEŠPATS, Galybių Dievas.
15Nekęskite pikta ir mylėkite gera,
įgyvendinkite vartuose teisingumą,
ir galbūt VIEŠPATS, Galybių Dievas,
bus gailestingas Juozapo likučiui.
16Todėl taip kalba VIEŠPATS,
Galybių DIEVAS, mano Viešpats:
„Visose aikštėse bus raudama,
visose gatvėse bus sakoma: ‘Vargas! Vargas!’
Žemdirbys bus kviečiamas gedėti,
o mokantieji – aimanų raudoti.
17Visuose vynuogynuose bus raudama,
nes aš pereisiu tarp jūsų“, –
sako VIEŠPATS.
18„Vargas laukiantiems VIEŠPATIES dienos!
Kodėl jūs laukiate VIEŠPATIES dienos?
Ji – tamsybė, o ne šviesa!
19Tarsi kas pabėgtų nuo liūto
ir būtų užpultas meškos
ar pareitų namo, ranka atsiremtų į sieną
ir būtų įgeltas gyvatės.
20Argi VIEŠPATIES diena nebus tamsybė,
o ne šviesa,
tamsi naktis be jokios prošvaistės?
21 # Iz 1,11-14 Nekenčiu, niekinu jūsų šventes,
nerandu jokio malonumo jūsų iškilmėse.
22Nors jūs atnašaujate man
deginamąsias aukas ir javų atnašas,
aš jų nepriimsiu;
į jūsų penimų galvijų atnašas
nepažvelgsiu.
23Pasitraukite šalin su savo giesmių triukšmu;
aš neklausau jūsų arfų skambesio!
24Tevilnija teisingumas lyg upės srovė,
o teisumas – lyg nuolat tekanti upė.
25 # Apd 7,42-43 Ar atnašavote man aukas ir javų atnašas per anuos keturiasdešimt metų dykumoje, Izraelio namai? 26Jūs nešėtės savo karalių Sikutą ir savo dievo žvaigždę Kijūną – stabus, kuriuos pasidarėte. 27#2 Kar 17,6Išvarysiu jus į tremtį anapus Damasko“, – sako VIEŠPATS; jis vardu Galybių Dievas.