2 Korintiečiams 3
LBD-EKU
3
1Ar pradėsime jums iš naujo prisistatinėti? Gal reikia, kaip kai kuriems, lydimųjų laiškų jums ar nuo jūsų? 2Ne, nes jūs patys esate mūsų laiškas, įrašytas mūsų širdyse, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. 3Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, parengtas mūsų patarnavimu, surašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo Dvasia, ne #Iš 24,12akmens plokštėse, bet #Jer 31,33; Ez 11,19; 36,26gyvų širdžių plokštėse.
Raidė ir Dvasia
4Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime Kristaus dėka. 5Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti tartum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, 6kuris padarė mus tinkamus būti tarnais #Jer 31,31Naujosios Sandoros – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė užmuša, o Dvasia teikia gyvybę. 7Jeigu tarnavimas mirčiai, iškaltas raidėmis akmenyse, buvo toks garbingas, kad #Iš 34,29Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo švytėjimo, kuris turėjo išblėsti, 8tai nepalyginti didesne garbe bus apgaubtas tarnavimas Dvasiai. 9Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. 10Ankstesnis garbingumas visai nebegarbingas, palyginti su viską nustelbiančia garbe. 11Ir jeigu laikinas dalykas spindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas.
12Taigi, turėdami tokią viltį, mes viską dėstome atvirai, 13ne kaip Mozė, kuris #Iš 34,33ant veido užsileisdavo gobtuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindesio pabaigos. 14Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pats gobtuvas, kai skaito Senąjį Testamentą, ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti tegali Kristus. 15Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gobtuvas tebedengia jų širdį. 16Bet vos tik žmogus atsigręžia į Viešpatį, gobtuvas nukrinta. 17Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė. 18Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami#3,18 Arba: „regėdami lyg veidrodyje“., daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios#3,18 Arba: „Viešpaties, kuris yra Dvasia“. veikimu vis didėja mūsų garbingumas.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis