2 Korintiečiams 11:28

2 Korintiečiams 11:28 LBD-EKU

Be kita ko, kasdien vargstu, rūpindamasis visomis Bažnyčiomis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share