2 Metraščių 3
LBD-EKU
3
1Tada Saliamonas pradėjo statyti Namus VIEŠPAČIUI Jeruzalėje ant Morijos kalno, kur VIEŠPATS buvo pasirodęs jo tėvui Dovydui, toje vietoje, kurią buvo nurodęs Dovydas, Ornano Jebusiečio klojime. 2Jis pradėjo statyti savo karaliavimo ketvirtų metų antro mėnesio antrą dieną. 3Štai Saliamono nustatyti Dievo Namų matmenys: šešiasdešimt senovinio mato uolekčių ilgio ir dvidešimt uolekčių pločio. 4Prieangis priešais Namų navą buvo dvidešimt uolekčių ilgio ir Namų pločio, aukštis – šimtas dvidešimt uolekčių. Jo vidus buvo paauksuotas grynu auksu. 5Didžiąją navą Saliamonas apmušė kipariso medžiu, aptraukė grynu auksu ir išraižė palmių bei vainikų. 6Jis nusagstė pastatą brangakmenių įtvarais. Auksas buvo iš Parvaimų. 7Auksu jis apmušė Namus – sijas, slenksčius, sienas ir duris; ant sienų išraižė kerubus.
8Jis padarė #Iš 26,33-34šventų šventąją; jos ilgis buvo lygus Namų pločiui – dvidešimt uolekčių, o plotis – dvidešimt uolekčių; apmušė ją šešiais šimtais talentų gryno aukso. 9Vinių svoris buvo penkiasdešimt aukso šekelių. Panašiai jis apmušė auksu viršutinius kambarius.
10 # Iš 25,18-20 Šventų šventojoje jis padarė du drožtus kerubus ir paauksavo. 11Išskleisti kerubų sparnai buvo dvidešimt uolekčių: vienas sparnas, liečiantis vieną Namų sieną, penkių uolekčių ilgio, ir kitas sparnas, liečiantis kito kerubo sparną, penkių uolekčių ilgio; 12vienas sparnas kito kerubo, liečiantis kitą Namų sieną, penkių uolekčių ilgio, ir kitas sparnas, liečiantis pirmojo kerubo sparną, penkių uolekčių ilgio. 13Taigi sparnai šių kerubų buvo išskleisti dvidešimt uolekčių; kerubai stovėjo ant kojų, atsigręžę į navą. 14Saliamonas pagamino #Iš 26,31užuolaidą iš mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlų ir plonos drobės su joje išsiuvinėtais kerubais.
15Priešais Namus jis padarė du trisdešimt penkių uolekčių stulpus; antgaliai jų viršūnėje buvo penkių uolekčių. 16Jis padirbo vėrinio išvaizdos vainikų ir uždėjo ant stulpų viršaus; padarė šimtą granatmedžio obuolių ir uždėjo juos ant vainikų. 17Stulpus pastatė priešais šventovę priekyje: vieną – dešinėje, o kitą – kairėje. Dešinysis buvo pavadintas Jachinu, o kairysis – Boazu.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis