YouVersion Logo
Search Icon

Mato 24

24
Būsimosios nelaimės
(Mk 13,1-13; Lk 21,5-19)
1Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia priėjo mokiniai, rodydami jam į šventyklos rūmus. 2O jis pasakė: „Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“. 3Kai jis atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?“
4Jėzus jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. 5Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys: ‘Aš Mesijas!’ – ir daugelį suklaidins. 6Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. 7Bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. 8Tačiau visa tai – tik kentėjimų pradžia.
9Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti. #Mt 10,22Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. 10Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. 11Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. 12Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. 13#Mt 10,22O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. 14Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas.
Jeruzalės likimas
(Dan 9,27; Mk 13,14-23; Lk 21,20-24)
15Kai tik pamatysite #Dan 9,27; 11,31; 12,11pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!), 16tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, 17#Lk 17,31kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, 18o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. 19Vargas nėščioms ir žindančioms anomis dienomis! 20Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. 21Tuomet bus #Dan 12,1; Apr 7,14didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. 22Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.
23Jei tada kas nors jums sakytų: ‘Štai čia Mesijas’, – arba: ‘Jis tenai!’ – netikėkite. 24Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. 25Štai jus apie tai iš anksto įspėjau!
Žmogaus Sūnaus atėjimas
(Mt 10,23; Mk 13,24-32; Lk 17,23-35; 21,25-33; 12,39-40)
26Tad jeigu jums sakytų: ‘Štai jis tyruose!’ – neikite; – ‘Štai jis namų gilumoje!’ – netikėkite. 27#Lk 17,23-24Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. 28#Lk 17,37Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.
29Netrukus po tų nelaimių dienų #Iz 13,10; Jl 2,10; 3,4; 4,15; Apr 6,12saulė užtems, #Iz 13,10; Ez 32,7; Jl 2,10; 3,4mėnulis nebeduos šviesos, #Iz 34,4; Apr 6,13žvaigždės kris iš dangaus, ir #Jl 2,10dangaus galybės bus sukrėstos. 30Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys #Dan 7,13; Apr 1,7Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. 31Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.
32Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. 33Taip pat visa tai išvydę žinokite, jog jis arti, prie slenksčio. 34Iš tiesų sakau jums: nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks. 35Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. 36Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas#24,36 Kai kuriuose rankr. „nė dangaus angelai, o vien tik Tėvas“..
37Kaip yra buvę #Pr 6,5-8Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. 38Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, 39kai #Pr 7,6-24užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 40Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. 41Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 42Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. 43#Lk 12,39-40Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.
Budrūs tarnai
(Lk 12,42-46)
45Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramu laiku maitinti šeimynos? 46Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. 47Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų. 48O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, – 49ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, 50to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai anas nelaukia, ir tokią valandą, kurią tas nė manyti nemano. 51Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Currently Selected:

Mato 24: LBD-KAN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy