Psaltaren 126
B2000D

Psaltaren 126

126
Psalm 126
1En vallfartssång.
När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
2vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
4Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
5De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
6Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000. Mer information på svenska finner du här: http://www.bibelsällskapet.se/om-oss/copyright/.

Learn More About Bibel 2000