YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 3

3
Uan Tagfasurung nu Kamoyung
(Mar. 1:1-8; Lukas 3:1-18; Uan 1:19-28)
1Ay nu nlangfe wa ngayuk banwa Uan Tagfasurung nalo wa sa ngaba talun at yud e taw sas Udiya fag talun laman nanfoyung sa sangay taw te, 2“Ubuni wan ay asalanan, anway makbang wan Diyus nu gmagurang taw!” 3Uan Tagfasurung, kanya wan ebi ebi Diyus at taglong Isayas at nafoyung te,
“E sik taw ban guro sas talun at yud e taw te,
‘Famasadani tam Fun at dalan, ay fasinei at fagnanloan.’ ”#3:3 Isayas 40:3.
4Uan at fangawat balukas kamelyu sigyu ay at ginawang balat balan. Ay liyung at fakonun ay deut at fanginum. 5Ay ngay taw nananlag Uan siginans Erusalem, ay siginans fagdaul talun Udiya, ay anggan siginan ngay fulan at makbang Safa Urdan. 6Ay ka fag ngay taw nafoyung wa fiya at ngay asalanan, ay Uan nafasurung anya sasad Safa Urdan.
7Ay Uan nu nalag te, ngayuk taw Parisiyu ay taw Sadusiyu#3:7 taw Parisiyu ay taw Sadusiyu: Linggati sas Tibak Longan at Famayamag sis guyuy. takadasug laman nangasurung, kanya nalong sanya fag ngay taw te, “Am fag ngay taw, kata way am sik ngay kubra! Sinu at nafoyung ayu te, lagyui at kumdasug ban fag faurianan? 8Falagani si ay fagbulun te, naubun wam ay ngay asalanan. 9Ay lag am gayup te, Abrayam wan ay aguyangan, ay wa ban am umfaurianan. Amatangani, Diyus mafaawat wadi tuy fag ngay batu Abrayam at kadagdagan. 10Ay katsi amatangani te, mafamasadan wan wase laman nanfuwan ngay fun kayu. Fagayu at yud masine nu gbuwadan muwan wan ay mukas wa sasad afuy.
11“Igfasurung aw ayu sasad safa laman sik fatuyanan te, naubun wam ay asalanan. Ay roro, e sik taw yay fadogan angku. Kanya glabi yay nu madaragang angku, ay kwe fagmasineun an oma gluwas at fansiyuk at sinilas.#3:11 an aw oma gluwas at fansiyuk at sinilas: at masuwad te, an aw oma at fanuguwan. Ay kanya nanfasurung ayu sa at Masine fag Falad ay sas afuy. 12Kanya kata sik taw tagfatagmaraan at fare laman gfasaman at mafis. Ay at ke bilug gfasas fagfafulan fag bale, ay at yud e bilug gbatas wa sasad afuy at yud kalayung faggugat.”
Uan Tagfasurung Nasurung Isus
(Mar. 1:9-11; Lukas 3:21-22)
13Ay Isus indasug sas Safa Urdan siginans talun Galiliya, ay inkakbang sas Uan laman nangasurung. 14Ay Uan nasalag Isus ay glong te, “Yaya. At masine, oi tuwa tagfasurung angku.” 15Ay Isus nabalus te, “Dewa, fasurungi wa angku, teway katatuy at masine ta fagbulun laman umgurungan Diyus at fakaumsigun.” Nu katanya, Uan nafaning wa fiya. 16Ay Isus nu nsurung wan, ay nu nsure wan siginan sad safa, manlag di, banwa nluwang. Ay Isus nalag Diyus at Masine fag Falad nu kadaga kata sik linatad, ay insubuk sa anya. 17Ay ginanya e naelongan siginans banwa te, “Kanya wan ku fakesugun ku Baguwama. Guseganan aw dawdaw anya.”

Currently Selected:

Matiyu 3: TAWEAST

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy