Kirje roomalaisille 2
FB92

Kirje roomalaisille 2

2
Jumalan tuomio on oikeudenmukainen
1 # 2. Sam. 12:5–7; Matt. 7:1–5; Joh. 8:7–9 Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. 2#1. Kor. 4:5Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. 3Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? 4#Jes. 30:18; Viis. 12:10; 2. Piet. 3:9Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? 5#Ps. 110:5; Room. 1:18Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. 6#Matt. 16:27+Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.
7 # Matt. 25:46+ Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, 8#Room. 1:18mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. 9Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. 10Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, 11#Ap. t. 10:34+sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
12Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. 13#Luuk. 11:28; Jaak. 1:22Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. 14#Ap. t. 10:35Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. 15Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. 16#1. Kor. 4:5; 2. Kor. 5:10Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi.
Juutalaiset ja laki
17 # Room. 9:4+ Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. 18#Ps. 147:19,20Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. 19Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, 20ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna. 21#Ps. 50:16–20; Matt. 23:3Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? 22#5. Moos. 7:25Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? 23#Mal. 1:12Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? 24#Hes. 36:20; 1. Tim. 6:1On kirjoitettu: »Teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä.»
25 # Gal. 5:3 Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. 26#Ap. t. 10:35; Gal. 5:6Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? 27#Matt. 12:41,42Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. 28#Matt. 3:9; Joh. 8:39; Room. 9:6–8; Gal. 6:15Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. 29#5. Moos. 10:16; Jer. 4:4; Ap. t. 7:51Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Learn More About Kirkkoraamattu 1992