YouVersion Logo
Search Icon

Viides Mooseksen kirja 3

3
Kuningas Ogin kukistaminen
1 # 4. Moos. 21:33 »Sitten me suuntasimme kulkumme pohjoiseen pitkin Basaniin vievää tietä. Silloin Basanin kuningas Og tuli sotajoukkoineen Edreihin taistelemaan meitä vastaan. 2Mutta Herra sanoi minulle: ’Älä pelkää häntä. Minä annan sinun käsiisi sekä hänet että hänen kansansa ja maansa. Tee hänelle samoin kuin teit amorilaisten kuninkaalle Sihonille, joka hallitsi Hesbonissa.’ 3#5. Moos. 29:6,7Näin Herra, meidän Jumalamme, antoi meidän käsiimme myös Ogin, Basanin kuninkaan, ja koko hänen väkensä. Me löimme hänet emmekä jättäneet eloon ketään. 4Me valloitimme kaikki hänen kaupunkinsa. Yksikään basanilaisten kaupunki ei jäänyt valloittamatta, vaan me otimme haltuumme kaikkiaan kuusikymmentä kaupunkia, koko Argobin alueen, Ogin valtakunnan, joka oli Basanissa. 5Ne olivat kaikki linnoitettuja kaupunkeja, joita ympäröivät korkeat muurit portteineen ja salpoineen. Valloitimme myös suuren joukon linnoittamattomia kaupunkeja. 6#5. Moos. 2:34Me julistimme kaupungit Herralle kuuluvaksi uhriksi, kuten olimme tehneet lyödessämme Hesbonin kuninkaan Sihonin. Julistimme Herralle kuuluvaksi uhriksi kaikki niiden asukkaat, miehet, naiset ja lapset, ja surmasimme heidät, 7#5. Moos. 20:14mutta kaiken karjan ja kaupungeista kootun ryöstösaaliin otimme itsellemme.
Valloitetun alueen jako
8»Me otimme noilta kahdelta Jordanin itäpuolella hallinneelta amorilaiselta kuninkaalta heidän maansa Arnonin jokilaaksosta Hermoninvuoreen saakka. 9Foinikialaiset käyttävät Hermonista nimeä Sirjon, amorilaiset taas nimeä Senir. 10Me otimme haltuumme kaikki ylätasangon kaupungit, koko Gileadin ja koko Basanin Salkaan ja Edreihin saakka; nämä olivat Ogin valtakunnan kaupunkeja Basanissa. 11Og, Basanin kuningas, oli ainoa, joka refalaisista enää oli jäljellä. – Hänen rautainen hauta-arkkunsa on vieläkin nähtävänä ammonilaisten pääkaupungissa Rabbassa#3:11 Rabba on nykyinen Amman.. Arkun pituus on tavallisella kyynärämitalla mitattuna yhdeksän kyynärää ja sen leveys neljä kyynärää.
12 # 4. Moos. 32:33; Joos. 12:6, 13:8 »Tämän maan me otimme silloin haltuumme. Arnonin jokilaakson varrella sijaitsevasta Aroerista pohjoiseen olevat alueet kaupunkeineen sekä puolet Gileadin vuoristosta kaupunkeineen minä annoin Ruubenin ja Gadin heimoille. 13Loput Gileadista ja koko Basanin, Ogin valtakunnan, siis koko Argobin alueen, minä annoin puolelle Manassen heimoa. Basania kutsutaan myös refalaisten maaksi. 14#4. Moos. 32:41Jair, Manassen jälkeläinen, otti haltuunsa Argobin alueen aina Gesurin ja Maakan alueisiin saakka ja antoi näille Basanin seuduille oman nimensä mukaan nimen Havvot-Jair, Jairin leirikylät. Tätä nimeä niistä käytetään vielä nykyisinkin. 15#4. Moos. 32:40Gileadin minä annoin Makirille, 16ja Ruubenin ja Gadin heimoille annoin alueen, joka ulottuu Gileadista etelään Arnonin jokilaaksoon ja pohjoisessa Jabbokiin sekä idässä ammonilaisten alueeseen. 17#4. Moos. 34:12Minä annoin näille heimoille myös Jordaninlaakson itäosan Gennesaretinjärvestä Kuolleeseenmereen ja siitä itään aina Pisgan rinteille saakka.
18 # 4. Moos. 32:17 »Teille, jotka asetuitte Jordanin itäpuolelle, minä annoin silloin tämän käskyn: ’Herra, teidän Jumalanne, on antanut tämän maan teidän omaksenne. Varustakaa nyt kaikki asekuntoiset miehenne menemään Jordanin yli veljienne, muiden israelilaisten etunenässä. 19Vain naisenne, lapsenne, vanhuksenne ja karjanne – minä tiedän, että teillä on paljon karjaa – saavat jäädä kaupunkeihin, jotka minä olen teille antanut. 20#Joos. 22:4Taistelkaa veljienne rinnalla, kunnes Herra on suonut rauhan sekä teille että veljillenne ja he ovat saaneet haltuunsa sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa heille Jordanin länsipuolelta. Vasta sitten te voitte palata tänne perintömaillenne.’
21»Sitten minä sanoin Joosualle: ’Sinä olet omin silmin nähnyt, mitä Herra, teidän Jumalanne, teki niille kahdelle kuninkaalle. Samoin Herra tekee kaikille kuninkaille ja heidän mailleen, joihin te tunkeudutte. 22#Joos. 10:14,42Älkää pelätkö heitä. Herra, teidän Jumalanne, sotii itse teidän puolestanne.’
Herra kieltää Moosekselta pääsyn Luvattuun maahan
23»Minä rukoilin Herraa ja sanoin: 24#Ps. 86:8, 89:7’Herra, minun Jumalani, sinä olet jo näyttänyt minulle, palvelijallesi, suuruuttasi ja kätesi voimaa. Onko taivaassa tai maan päällä toista jumalaa, joka pystyy sellaisiin tekoihin ja ihmetöihin kuin sinä? 25Sallithan minun mennä joen yli, että saan nähdä sen hyvän maan, joka on Jordanin tuolla puolen, tuon kauniin vuoriston ja Libanonin rinteet.’ 26#4. Moos. 20:12+Mutta Herra oli vihastunut minuun teidän vuoksenne eikä kuunnellut minua. Hän sanoi minulle: ’Riittää jo! Älä enää puhu tästä minulle! 27#5. Moos. 34:1–4Nouse Pisgan huipulle ja katso länteen, pohjoiseen, etelään ja itään. Katsele tarkkaan kaikkea, sillä sinä et saa mennä Jordanin yli. 28#4. Moos. 27:18; 5. Moos. 31:23; Joos. 14:1Anna Joosualle ohjeet, rohkaise ja vahvista häntä. Hän johtaa tämän kansan Jordanin yli ja antaa sille omaksi sen maan, jonka sinä vuorelta näet.’ 29Ja me leiriydyimme laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy