YouVersion Logo
Search Icon

G%E9nesis 2

2
1Keje u'anik i kaj xaq i ulew ile, xaq ronojel ni'pa o chwach. 2Are xuriqa uwuq ij, i Dios xuxlanik man xutzin chu'anik ronojel i chak chi ujeqom. 3I Dios xuya utzil chomal puwi uwuq ij, xresaj xaq xusaqij chi lik o u'ij, man che i ij le xuxlan chu'anik ronojel uchak. 4Keje uyijilem i kaj xaq i ulew ile rumal i Dios.
Adán xaq i al Eva pa tikonb'al Edén
Are x-antaj i kaj xaq i jyub' ta'aj rumal i Ajwal Dios, 5lik k'amaja kealax li che' xaq k'amaja kealax li es chwach ulew; man i Ajwal Dios, lik k'amaja kuya li jab' chwach i jyub' ta'aj xaq mijun winaq olik re kchakun chwach. 6Xwiri ronojel i ulew kel li ruxlab' upam pacha sib', re ja'b'al uwach. 7Are uri i Ajwal Dios xuk'am uk'aj ulew xu'an jun achi che, xuxut'ij ruxlab' putzam i achi yab'al uk'aslemal; keje uya'ik uk'aslemal i achi ile.
8I Ajwal Dios xutik jalajuj taq tikon chila prelb'al ij che i tikonb'al Edén, xaq chila xuya wi i achi chi xu'ano. 9I Ajwal Dios xeralaxsaj li ronojel i jalajuj taq che' chi lik chom ktzunik, xaq kuya chomiq taq uwach re echa' chi lik rayijb'al re; xaq xralaxsaj li i che' re k'aslemal pa nik'aj che i tikonb'al, xaq xralaxsaj chali jun chik che' chi kuya i utz laj no'oj xaq i utz ti laj no'oj.
10O jun raqana kalax chila pa Edén, ja'b'al re i tikon; xaq chila kujach b'i rib', k-on b'i kajib' ral taq raqana. 11Ub'i i nab'e raqana, Pisón, ile are b'innaq b'i chuchi' ronojel i ulew Havila, chila ipa o wi an-o'oj. 12I an-o'oj chi o chila che i ulew le lik wajim; xaq o chomiq taq ab'aj bedelio xaq i ónice. 13I ukab' raqana, Gihón ub'i, ile xaq b'innaq b'i chuchi' ronojel ulew chi Cus ub'i. 14I urox raqana, Hidekel ub'i; ile are k-e prelb'al ij che ulew Asiria, xaq i ukaj raqana Éufrates ub'i.
15I Ajwal Dios xuya i achi chila pa tikonb'al Edén, man ku'an chak chupam i tikon xaq kuchajij. 16Are uri xuya i taqanik che, ru' i tziji: “Ronojel ni'pa i che' chi o chi pa tikonb'al utz katij uwach; 17xwiri uwach i che' chi kuya utz laj no'oj xaq i utz ti laj no'oj, matijo, man we xatijo saq laj tzij lik katkamik.”
18Te'uri xub'ij i Ajwal Dios: “Utz taj chi i achi kk'iji utukel; kin-an ni jun rachi'il, tol re, chi lik rajwaxik che.” 19I Ajwal Dios, ru' uk'aj ulew xeu'an konojel i chikop aj chwach taq ulew xaq konojel i tz'ikin aj chwa taq kaj; te'uri xeuk'am li chwach achi man are ire kilawik wach kib'i kuya chke chkijujunal. Ronojel ni'pa kib'i i chikop chi xukoj i achi, lik are kib'i ile xkanajik. 20I achi xukoj kib'i konojel i chikop je manxo chi je aj ru' taq ja, konojel i tz'ikin aj chwa taq kaj xaq konojel i chikop aj pa taq es. Xwiri chkixol konojel i chikop le, xriqtaj ti jun tol re i achi, chi lik rajwaxik che. 21Are uri i Ajwal Dios xupetsaj jun nim laj waram che i achi, tz'aqat are kwarik, i Dios xresaj jun b'aq che uk'alk'ax, te'uri xutz'apij chik i ti' puk'ijib'al. 22I b'aq le chi xresaj i Ajwal Dios puk'alk'ax i achi, xu'an jun ixoq che xaq xuk'ut uwach che i achi. 23I achi are xrilo, xub'ij:
“¡Ile lik are i b'aq re inb'aqil xaq ti' re inti'lal! Ire le, ixoq kb'ix ni che, man che i achi xelsax wi.”
24Rumali, i achi kukanaj kan uqajaw uchuch man kkok'aj ni kib' ru' rixoqil, xaq ke'eloq, xa je jun ch'akulaj chik.
25Che taq i ij le, i achi xaq i ixoq je ch'anal te'eq, xwiri mijun chke ike kk'ix taq che chi ch'analik.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;