Maтеј 13:44

Maтеј 13:44 MNT

„Небесното царство може да се спореди со богатство скриено во нива. Човекот што ќе го пронајде повторно го закопува и сиот радосен оди и продава си што поседува и ја купува таа нива.“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share