Лука 15:7

Лука 15:7 MNT

Ве уверувам, дека, на сличен начин, поголема е веселбата на небото за еден грешник кој преку покајание се враќа кај Бог, одошто за деведесет и девет праведници на кои не им е потребно покајание!“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share