Јован 1:14

Јован 1:14 MNT

Зборот стана човек и живееше меѓу нас. Ние ја видовме Неговата слава - славата што Тој ја прими како Единороден Син од небесниот Татко. Тој беше полн со љубов и искреност.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share