Галатјаните 6:10

Галатјаните 6:10 MNT

Затоа, секогаш кога ќе ни се укаже можност, треба да им правиме добро на сите луѓе, а особено на оние што се наше семејство по вера, на христијаните.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share