2 Солунјаните 3:5

2 Солунјаните 3:5 MNT

Се молам Господ да ви ги насочува срцата кон исполнување со љубов, онака како што Бог е полн со љубов, и кон трпеливост, онака како што Христос е трпелив.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share