YouVersion Logo
Search Icon

ငဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ 1

1
လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း
1မိူဝ်ႈ​ၵေႃႇၸႃႉ​ႁူဝ်​ပိုင်း​ၼၼ်ႉ၊ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၵၢင်​ႁၢဝ်​တင်း​လိၼ်​မိူင်း​ဢေႃႈ။- 2လိၼ်​မိူင်း​ၼႆႉ ဢမ်ႇ​မီး​ႁၢင်ႈ​ၽၢင်​လႄႈ​ပဵၼ်​ဢၼ်​ပဝ်ႇ​လၢပ်ႈ​ဝႆႉ​ဢေႃႈ။ လပ်း​သိင်ႇ​မုင်း​ႁူမ်ႇ​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​တီႈ​ဢၼ်​လိုၵ်ႉ​ဢၼ်​လမ်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဝႆႉ​လႄႈ​ဝီႉၺိၺ်ႇ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ၵိင်း​ဝၢပ်ႈ​ယူႇ​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​ပၢင်ႇ​ၽိဝ်​ၼမ်ႉ​ဢေႃႈ။
3ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၵေႃႈ​ဝႃႈ၊ ႁႂ်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​ပဵၼ်​မႃး​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ဢၼ်​လႅင်း​ပဵၼ်​မႃး​ဢေႃႈ။- 4ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​ၼၼ်ႉ​လီ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ၽႄ​ဢၼ်​လႅင်း​တင်း​ဢၼ်​လပ်း​သိင်ႇ​ဝႆႉ​ဢေႃႈ။- 5ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​ၼၼ်ႉ​ၸိုဝ်ႈ​ၵႃ​ဝၼ်း၊ ဢၼ်​လပ်း​သိင်ႇ​ၼၼ်ႉ​ၸိုဝ်ႈ​ၵႃ​ၶိုၼ်း​လႄႈ ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၶမ်ႈ​ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၼႂ်၊ ဝၼ်း​ပထမႃႉ​ဢေႃႈ။
6ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ ႁႂ်ႈ​ၼႃႈ​ၽႃႉ​ပဵၼ်​မႃး​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၶိုင်ႈ​ၵၢင်​ၼမ်ႉ​ၼႆ​သေ။ ႁႂ်ႈ​ၼမ်ႉ​ၼင်ႇ​ၵၼ်​ၽၢတ်ႇ​ၽႄ​ၵၼ်​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​သေ​ယဝ်ႉ၊- 7ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၼႃႈ​ၽႃႉ​လႄႈ ၽႄ​ၼမ်ႉ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​ၽႃႉ​တင်း​ၼမ်ႉ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈ​တႂ်ႈ​ၽႃႉ​ၼၼ်ႉ​ဝႆႉ​လႄႈ ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 8ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၼႃႈ​ၽႃႉ​ၼၼ်ႉ​ၸိုဝ်ႈ ၵၢင်​ႁၢဝ်​လႄႈ ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၶမ်ႈ​ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၼႂ်၊ ဝၼ်း​တူႉတီႉယႃႉ​ဢေႃႈ။
9ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊​ႁႂ်ႈ​ၼမ်ႉ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈ​တႂ်ႈ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​ၼႆႉ​ၸူႉ​ၵၼ်​တုမ်​ၵၼ်​ယူႇ​တီႈ​လဵဝ်​သေ။ ႁႂ်ႈ​ၵုင်း​ပေႃႇ​ဢွၵ်ႇ​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 10ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၵုင်း​ၼၼ်ႉ​ၸိုဝ်ႈ​လိၼ်၊ တီႈ​ဢၼ်​ၼမ်ႉ​ၸူႉ​ၵၼ်​တုမ်​ၵၼ်​ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ​ပၢင်ႇ​လၢႆႇ​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ၼၼ်ႉ​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။
11ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ လိၼ်​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​တူၼ်ႈ​ယိူဝ်ႈ​လႂ်၊ တူၼ်ႈ​ၶဝ်ႈ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​မၢၵ်ႇ​ၶဝ်ႈ​မဵတ်ႉ​ၶဝ်ႈ​လႂ်၊ တူၼ်ႈ​မႆႉ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​မၢၵ်ႇ​မႆႉ​မၢၵ်ႇ​တွၵ်ႇ​လႄႈ ပႃး​ၸိူဝ်ႉ​ပႃး​ၽၼ်း​တီႈ​တူဝ်​ၸဝ်ႈ​ၵဝ်ႇ​ယူႇ​လႂ်၊ ဢွၵ်ႇ​ပဵၼ်​မႃး​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 12လိၼ်​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​တူၼ်ႈ​ယိူဝ်ႈ​လႂ်၊ တူၼ်ႈ​ၶဝ်ႈ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​မၢၵ်ႇ​ၶဝ်ႈ​မဵတ်ႉ​ၶဝ်ႈ​လႂ်၊ တူၼ်ႈ​မႆႉ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​မၢၵ်ႇ​မႆႉ​မၢၵ်ႇ​တွၵ်ႇ​လႄႈ ပႃး​ၸိူဝ်ႉ​ပႃး​ၽၼ်း တီႈ​တူဝ်​ၸဝ်ႈ​ၵဝ်ႇ​ယူႇ​လႂ်၊ ဢွၵ်ႇ​ပဵၼ်​မႃး​ဢေႃႈ။ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ၼၼ်ႉ​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​လႄႈ၊- 13ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၶမ်ႈ​ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၼႂ်၊ ဝၼ်း​တႃႉတီႉယႃႉ​ဢေႃႈ။
14ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​တၵ်း​ႁႂ်ႈ​ၵႃ​ဝၼ်း​တင်း​ၵႃ​ၶိုၼ်း​ပႅၵ်ႇ​ပိူင်ႈ​ၵၼ်​ၸိုင်၊ ႁႂ်ႈ​ႁိူၼ်း​ဢၼ်​ႁိူဝ်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​တင်း​လၢႆ ပဵၼ်​မႃး​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၶိုင်ႈ​ၵၢင်​ၼႃႈ​ၽႃႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​သေ။ ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​ပုၼ်ႈ​ၼီႉမိၵ်ႈ​လၢၵ်ႈၶၼႃႇ​လႂ်၊ ၶိင်ႇ​ဢၼ်​မၵ်း​ၶၢၼ်း​ဝႆႉ​လႂ်၊ ဝၼ်း​လႂ်၊ ပီႊ​လႂ်​သေ။- 15ႁႂ်ႈ​ၶဝ်​ပဵၼ်​ႁိူၼ်း​ဢၼ်​ႁိူဝ်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​ယူႇ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၼႃႈ​ၽႃႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ် ႁႂ်ႈ​လႆႈ​လႅင်း​ထွင်ႇ​လိၼ်​မိူင်း​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
16ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ႁိူၼ်း​ဢၼ်​ႁိူဝ်ႈ​ဢၼ်​လႅင်း​လူင်​သွင်​လုၵ်ႈ​ဢၼ်​ဝႃႈ ဢၼ်​ယႂ်ႇ​လုၵ်ႈ​ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ​ဢၼ်​တၵ်း​ဢုပ်ႉ​ပိူင်ႇ​ၵႃ​ဝၼ်း၊ ဢၼ်​လဵၵ်ႉ​လုၵ်ႈ​ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ​ဢၼ်​တၵ်း​ဢုပ်ႉ​ပိူင်ႇ​ၵႃ​ၶိုၼ်း ဢိၵ်ႇ​တင်း​လၢဝ်​တင်း​လၢႆ​သေ​ယဝ်ႉ၊- 17ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဢဝ်​ဝႆႉ​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​ၽႃႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​ႁႂ်ႈ​လႆႈ​လႅင်း​ထွင်ႇ​လိၼ်​မိူင်း၊- 18ဢိၵ်ႇ​တင်း​ႁႂ်ႈ​လႆႈ​ဢုပ်ႉ​ပိူင်ႇ​ၵႃ​ဝၼ်း​တင်း​ၵႃ​ၶိုၼ်း​လႄႈ၊ ၽႄ​ဢၼ်​လႅင်း​တင်း​ဢၼ်​လပ်း​သိင်ႇ​ဝႆႉ​ဢေႃႈ။ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ၼၼ်ႉ​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​လႄႈ၊- 19ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၶမ်ႈ​ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၼႂ်၊ ဝၼ်း​ၸတုၵ်ႉထႃႉ​ဢေႃႈ။
20ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ ၼမ်ႉ​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ​လႄႈ ၸၢင်ႈ​တူင်ႉ​ၸၢင်ႈ​ၼိုင်​ယႂ်ႇ​ယႂ်ႇ​ၼမ်​ၼမ်​မႃး​သေ။ ၼူၵ်ႉ​ၵေႃႈ​ႁႂ်ႈ​မိၼ်​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​မိူင်း​ၼႂ်း​ၼႃႈ​ၽႃႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 21ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ် ၸႃႉ​ၸဵမ်​ပႃ​လူင်​တင်း​လၢႆ​လႄႈ တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ​လႄႈ တူင်ႉ​ၼိုင်​ဢၼ်​ၼမ်ႉ​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​မႃး မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ​ၼမ်​ၼႃႇ​ၵႃႈ​မီး​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင် ဢိၵ်ႇ​တင်း ၼူၵ်ႉ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​မိၼ်​ၵႃႈ​မီး​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ၼၼ်ႉ ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။- 22ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ပၼ်​တၢင်း​လီ​တီႈ​ၶဝ်​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​လုၵ်ႈ​လဵင်ႉ​လၢင်း​လႄႈ ယႂ်ႇ​ၽႄႈ​ၼမ်​ၵိုၼ်း​တႃႉ။ ႁႂ်ႈ​တဵမ်​ၼမ်ႉ​ပၢင်ႇ​လၢႆႇ​တင်း​လၢႆ​တႃႉ။ ၼူၵ်ႉ​ၵေႃႈ​ႁႂ်ႈ​ယႂ်ႇ​ၽႄႈ​ၼမ်​ၵိုၼ်း​မႃး​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​တႃႉ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ၊- 23ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၶမ်ႈ​ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၼႂ်၊ ဝၼ်း​ပိၼ်ႇၸမႃႉ​ဢေႃႈ။
24ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ လိၼ်​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ၊ မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်​ဝႃႈ တူဝ်​ယဵၼ်ႇ​တူဝ်​ငႄႈ​လႂ်၊ တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ၵႂႃႇ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​လႂ်၊ တူဝ်​ႁၢႆႉ​လႂ်​မႃး​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 25ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​တူဝ်​ႁၢႆႉ​မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ၊ တူဝ်​ယဵၼ်ႇ​တူဝ်​ငႄႈ​မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ၊ တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ၵႂႃႇ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ် မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ၼၼ်ႉ ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။
26ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၵူၼ်း​ၸွမ်း​ၼင်ႇ​ပုင်ႇ​ႁၢင်ႈ​ႁဝ်း၊ ႁၢင်ႈ​ၽၢင်​ဢၼ်​လဵဝ်​ၵၼ်​တင်း​ႁဝ်း​တႃႉ​ႁဝ်း။ ႁႂ်ႈ​မၼ်း​ဢုပ်ႉ​ပိူင်ႇ​ပႃ​ပၢင်ႇ​လၢႆႇ​လႂ်၊ ၼူၵ်ႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​လႂ်၊ တူဝ်​ယဵၼ်ႇ​တူဝ်​ငႄႈ​လႂ်၊ လိၼ်​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင် တင်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ၵႂႃႇ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​ၵူႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၵူႈ​ပိူင်​လႂ်​သေ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 27ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၵူၼ်း ၸွမ်း​ၼင်ႇ​ပုင်ႇ​ႁၢင်ႈ​တူဝ်​ၸဝ်ႈ​ၵဝ်ႇ​ဢေႃႈ။ ၸွမ်း​ၼင်ႇ​ပုင်ႇ​ႁၢင်ႈ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ၊ မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၶဝ်​ဢေႃႈ။ ၶဝ်​ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊ မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ် ၵူၼ်း​ၸၢႆး​ၵူၼ်း​ယိင်း​ဢေႃႈ။- 28ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ပၼ်​တၢင်း​လီ​တီႈ​ၶဝ်​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​လုၵ်ႈ​လဵင်ႉ​လၢင်း​လႄႈ​ယႂ်ႇ​ၽႄႈ​ၼမ်​ၵိုၼ်း​တႃႉ။ ႁႂ်ႈ​တဵမ်​လိၼ်​မိူင်း​လႄႈ ပႄႉ​ၼႅင်ႇ​တႃႉ။ ဢုပ်ႉ​ပိူင်ႇ​ပႃ​ပၢင်ႇ​လၢႆႇ​လႂ်၊ ၼူၵ်ႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​လႂ်၊ တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ​လႄႈ ၸၢင်ႈ​ၵႂႃႇ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​ၵူႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၵူႈ​ပိူင်​လႂ်​တႃႉ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
29ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ တူၺ်း​လူး၊ ၵဝ်​ပၼ်​တူၼ်ႈ​ၶဝ်ႈ ၵူႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၵူႈ​ပိူင်​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ် မၢၵ်ႇ​ၶဝ်ႈ​မဵတ်ႉ​ၶဝ်ႈ ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​ၵူႈ​တီႈ​ၵူႈ​လႅၼ်၊ တူၼ်ႈ​မႆႉ​ဢၼ်​ပျေႉ​ၸုမ်ႇ​တင်း​မၢၵ်ႇ​ဢၼ်​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ပဵၼ်​ၽၼ်း ၵူႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၵူႈ​ပိူင်​တီႈ​သူ​ဢေႃႈ။ ပဵၼ်​ပုၼ်ႈ​ဢၼ်​သူ​တၵ်း​ၵိၼ်​ဢေႃႈ။- 30တီႈ​တူဝ်​ဢၼ်​ယူႇ​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​လႂ်၊ ၼူၵ်ႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​လႂ်၊ တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ​လႄႈ ၸၢင်ႈ​ၵႂႃႇ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​လႂ် ၵႃႈ​မီး​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ၵေႃႈ၊ ၵဝ်​ပၼ်​တူၼ်ႈ​ယိူဝ်ႈ​တူၼ်ႈ​ယႃႈ​ၵူႈ​မဵဝ်း​ပုၼ်ႈ​ဢၼ်​ၶဝ်​တၵ်း​ၵိၼ်​ဢေႃႈ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 31ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​လူ​တူၺ်း​ၵႃႈ​ဢၼ်​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ပဵၼ် တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​သေ​ယဝ်ႉ၊ ႁၼ်​လွင်ႈ​ဢၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ၼႃႇ​လူင်​လၢင်​လႄႈ ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၶမ်ႈ​ပဵၼ်​ႁူဝ်​ၼႂ်၊ ဝၼ်း​သႃႉထမႃႉ​ဢေႃႈ။

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy