Objawienie spisane przez Jana 11:15

Objawienie spisane przez Jana 11:15 NBG

Zatem zatrąbił siódmy anioł. A w Niebie pojawiły się wielkie głosy, mówiące: Dokonało się królowanie nad światem naszego Pana i Jego Chrystusa, zatem będzie królował na wieki wieków.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share