III Księga Mojżesza 11:46-47

III Księga Mojżesza 11:46-47 NBG

Oto nauka o bydle, ptactwie oraz wszelkim żyjącym stworzeniu, które się porusza w wodach, i o wszelkim stworzeniu pełzającym po ziemi. Aby rozróżniać pomiędzy czystym a nieczystym, oraz między zwierzęciem, które może być jadane a zwierzęciem, które nie ma być jadane.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to III Księga Mojżesza 11:46-47