III Księga Mojżesza 11
NBG

III Księga Mojżesza 11

11
1 WIEKUISTY oświadczył też Mojżeszowi i Ahronowi, mówiąc im:
2 Tak powiedzcie synom Israela: Oto zwierzęta, które możecie jeść ze wszelkiego bydła znajdującego się na ziemi:
3 Każde bydlę żujące przeżuty pokarm, które ma rozdwojone kopyta i przecięcie rozczepiające kopyta; takie z bydła możecie jadać.
4 Jednak z przeżuwających i tych, które mają rozdwojone kopyta nie będziecie jeść: Wielbłąda, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdwojonych kopyt; będzie on dla was nieczystym.
5 Góralka ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdwojonych kopyt; jest on dla was nieczystym.
6 Zająca ponieważ przeżuwa pokarm, ale nie ma rozdwojonych kopyt; jest on dla was nieczystym.
7 Wieprza ponieważ ma rozdwojone kopyta i przecięcie rozczepiające kopyta, ale przeżuwać nie przeżuwa; będzie on dla was nieczystym.
8 Nie jadajcie ich mięsa i nie dotykajcie się ich padliny; są one dla was nieczyste.
9 Oto co możecie jadać, ze wszystkiego, co żyje w wodzie: Możecie jeść wszystko, co w wodzie w morzach, bądź w rzekach ma płetwy i łuski.
10 Zaś obrzydliwością ze wszystkiego, co się porusza w wodzie w morzach, bądź w rzekach jest dla was wszystko, co nie ma płetw i łuski.
11 Niech zostaną dla was obrzydliwością; ich mięsa nie jadajcie i brzydźcie się ich padliną.
12 Wszystko w wodzie, co nie ma płetw i łuski, jest dla was obrzydliwością.
13 Także będziecie się brzydzić tymi z ptactwa – i nie będą jadane, ponieważ są obrzydliwe: Orzeł, kondor, sęp,
14 sokół i krogulec według ich rodzajów,
15 będziecie się brzydzić każdym krukiem według ich rodzaju,
16 strusiem, sową, mewą i jastrzębiem według ich rodzajów,
17 puchaczem oraz puszczykiem,
18 łyską, pelikanem i ścierwowcem.
19 Także czaplą oraz bekasem według ich rodzajów, dudkiem i nietoperzem.
20 Będzie dla was obrzydliwością wszelki rój skrzydlaty, co chodzi na czworakach.
21 Jednak ze wszystkich rojów skrzydlatych, chodzących na czworakach, możecie jadać te, które powyżej nóg mają stawy, do skakania nimi po ziemi.
22 Te z nich możecie jadać: Szarańczę według jej rodzaju, solam według jego rodzaju, chargol według jego rodzaju i chagab według jego rodzaju.
23 Ale wszelki rój skrzydlaty, który jest czworonożny, będzie dla was obrzydliwością;
24 tymi oto się pokalacie. Także kto by dotknął się ich padliny będzie nieczystym do wieczora.
25 A kto by podniósł coś z ich padlin wypierze swoje szaty i będzie nieczystym do wieczora.
26 Każde bydlę, które ma rozdwojone kopyta, ale nie ma rozczepiającego przecięcia oraz nie przeżuwa będzie dla was nieczyste; kto się dotknie ich padliny będzie nieczystym do wieczora.
27 A te, które chodzą na łapach, z pomiędzy wszystkich czworonożnych zwierząt, także są dla was nieczyste; kto się dotknie ich padliny będzie nieczystym do wieczora.
28 A kto podniesie ich padlinę wypierze swoje szaty i będzie nieczystym do wieczora; one są dla was nieczyste.
29 A oto co jest szczególnie dla was nieczyste spomiędzy pełzających, które pełzają po ziemi: Kret, mysz i jaszczurka według ich rodzajów;
30 jeż, krzeczek, salamandra, ślimak i kameleon.
31 Te stworzenia będą dla was nieczyste spośród wszystkich pełzających; kto się ich dotknie, gdy będą martwe będzie nieczystym do wieczora.
32 Także wszystko, co upadnie na któreś martwe z nich będzie nieczyste; każde drewniane naczynie, albo szata, albo skóra, albo wór; każde naczynie, którym się spełnia robotę będzie włożone do wody i zostanie nieczyste do wieczora, a potem będzie czyste.
33 Zaś w przypadku każdego glinianego naczynia gdyby któreś z nich w nie wpadło to, co się w nim znajduje, stanie się nieczyste, a samo naczynie zostanie potłuczone.
34 Każdy pokarm, który się jada, na którym była woda z tego naczynia będzie nieczysty, oraz wszelki napój, który się pija w każdym takim naczyniu będzie nieczysty.
35 Nadto wszystko na co upadnie cokolwiek z ich padliny będzie nieczyste. Piec, czy ognisko zostaną rozbite są nieczyste i nieczyste dla was zostaną.
36 Jednak źródło, czy studnia jako zbiór wody zostaną czyste; ale kto się dotknie ich padliny będzie nieczystym.
37 A jeśli coś z ich padliny upadnie na jakieś nasienie siewu, który się wysiewa nasienie zostanie czyste.
38 Gdyby jednak na nasienie została wylana woda, a coś z ich padliny na nie upadło nasienie będzie dla was nieczyste.
39 A jeśli zdechło bydło, używane przez was na pokarm i ktoś się dotknie jego padliny będzie nieczystym do wieczora.
40 A ten, kto zjadł coś z jego padliny wypierze swoje szaty i będzie nieczystym do wieczora. A kto podniósł taką padlinę wypierze swoje szaty i będzie nieczystym do wieczora.
41 Każdy płaz, który się czołga po ziemi jest obrzydliwością; nie będzie jadany.
42 To, co się czołga na brzuchu oraz wszystko, co pełza na czworakach, aż do wszystkich wielonożnych ze wszystkich płazów pełzających po ziemi tych nie będziecie jadać, bowiem są obrzydliwością.
43 Nie splugawiajcie waszych dusz jakimś płazem, który się czołga, oraz nie zanieczyszczajcie się nimi, abyście przez nie nie byli nieczystymi.
44 Albowiem Ja, WIEKUISTY, jestem waszym Bogiem; uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty; zatem nie zanieczyszczajcie waszych dusz żadnym płazem pełzającym po ziemi.
45 Ja jestem WIEKUISTY, który wyprowadził was z ziemi Micraim, abym był waszym Bogiem; zatem bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty.
46 Oto nauka o bydle, ptactwie oraz wszelkim żyjącym stworzeniu, które się porusza w wodach, i o wszelkim stworzeniu pełzającym po ziemi.
47 Aby rozróżniać pomiędzy czystym a nieczystym, oraz między zwierzęciem, które może być jadane a zwierzęciem, które nie ma być jadane.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.


Learn More About Nowa Biblia Gdańska

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.