Ewangelia Jana 1:1-3,14

Ewangelia Jana 1:1-3 NBG

Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku ku Bogu. Przez Nie wszystko powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Ewangelia Jana 1:14 NBG

A Słowo pełne łaski i prawdy stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot. Więc oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynaka u Ojca.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Ewangelia Jana 1:1-3,14

Share