List do Hebrajczyków 8:1-2

List do Hebrajczyków 8:1-2 NBG

Zaś sednem tego, co jest mówione będzie to, że mamy Arcykapłana, który usiadł w niebiosach na prawicy tronu Majestatu; będąc publicznym sługą świętych oraz prawdziwego Przybytku, który zbudował Pan nie człowiek.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share