List do Efezjan 6:1-4

List do Efezjan 6:1-4 NBG

Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, gdyż jest to sprawiedliwe. Szanuj swego ojca i matkę (to jest pierwsze przykazanie z obietnicą), aby ci się dobrze działo oraz będziesz długożyjący na ziemi. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale je wychowujcie w karności oraz napominaniu Pana.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

List do Efezjan 6:1-4

Share