List do Rzymian 12
NBG

List do Rzymian 12

12
1 Zachęcam was zatem, bracia, z powodu miłosierdzia Boga, by polecać wasze ciała jako ofiarę żyjącą, świętą, miłą Bogu, rozumną waszą służbą.
2 Także nie dostosowujcie się do tego porządku, ale bądźcie przemieniani w odnawianiu waszego umysłu, aż do wybadania jaka jest wola Boga to jest odpowiednie, bardzo się podobające oraz doskonałe.
3 Bowiem przez daną mi łaskę powiadam każdemu, kto jest między wami, aby nie być zanadto myślącym ponad to, co trzeba wiedzieć; lecz myśleć dla zachowania rozsądku, tak, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary.
4 Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania
5 tak wielu jest jednym ciałem w Chrystusie, zaś każdy w swoim rodzaju; jedni członkami drugich.
6 Ale według danej nam łaski, mamy różne dary czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
7 czy to służbę w usłudze; czy to wyjaśnianie w nauce;
8 czy to zachętę w apelach. Dzieląc się w szczerości, kierując w gorliwości, litując się w radości.
9 Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym.
10 Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem.
11 W gorliwości nie opieszali, pałający duchem, służący Panu,
12 radujący się nadzieją. W ucisku wytrwali, w modlitwie uporczywie trwający;
13 będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością.
14 Wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują, wielbijcie i nie złorzeczcie.
15 Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
16 To samo myśląc jedni o drugich, nie myśląc wysoko, ale dostosowując się do pokornych.
17 Nie stawajcie się mądrymi przed sobą. Nikomu złego za złe nie oddając; troszcząc się o to szlachetne przed wszystkimi ludźmi.
18 Jeżeli to z waszego powodu możliwe zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi;
19 nie mszcząc się sami, umiłowani; wszak gniew ma wyznaczone miejsce, bowiem jest napisane: Do mnie pomsta należy, Ja oddam w zamian, mówi Pan.
20 Zatem jeśli łaknie twój nieprzyjaciel karm go; jeśli pragnie dawaj mu pić; bo gdy to czynisz, zgromadzisz węgle ognia na jego głowę.
21 Nie bądź zwycięzcą na skutek złego, ale zło przez szlachetne zwyciężaj.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.


Learn More About Nowa Biblia Gdańska

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.