Księga Psalmów 77
NBG
77
1 Przewodnikowi chóru Jedutunów. Pieśń Asafa.
2 Kiedy wołam, podnoszę mój głos do Boga; mój głos kieruję do Boga, więc mnie wysłuchaj.
3 W dzień mojej niedoli szukam Pana, w nocy nie przestaje wyciągać się moja ręka i nie daje się ukoić moja dusza.
4 Wspominam Boga i zawodzę; rozmyślam i omdlewa mój duch. Sela.
5 Chwyciłeś powieki moich oczu, strwożony jestem i oniemiałem.
6 Dumam o dniach przeszłości, o dawnych latach.
7 W nocy wspominam moją pieśń oraz rozmyślam w moim sercu, zatem mój duch docieka.
8 Czy Bóg porzuci na wieki i już nigdy się nie ulituje?
9 Czy Jego miłosierdzie znikło na zawsze i ustanowił wyrok na wieki wieków?
10 Czy Bóg zapomniał się litować? Czy w gniewie wstrzymał Swe miłosierdzie? Sela.
11 Więc powiedziałem: Takie jest moje błaganie – o powrót prawicy Najwyższego.
12 Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam Twoje dawne cuda.
13 Rozważam wszystkie Twoje dzieła oraz rozpamiętuję Twe czyny.
14 Boże, Twoja droga w świętości; który bóg jest wielkim jak Bóg?
15 Ty, o Boże, cudotwórco, objawiłeś pomiędzy ludźmi Twą potęgę.
16 Dzielnym ramieniem wyzwoliłeś Twój lud, synów Jakóba i Josefa. Sela.
17 Ujrzały Cię wody, Boże, ujrzały Cię wody, a otchłanie zadrżały i zostały wstrząsnięte.
18 Powodzią rozlały się obłoki, dały odgłos chmury i przebiegały Twoje strzały.
19 W wichrze odgłos Twojego gromu, świat oświeciły błyskawice; drżała i wstrząsnęła się ziemia.
20 Twoja droga przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoich śladów nie widać.
21 Prowadziłeś Twój lud, jakby trzodę, ręką Mojżesza i Ahrona.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Learn More About Nowa Biblia Gdańska