Księga Psalmów 19
NBG
19
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a nieboskłon ogłasza dzieła Jego rąk.
3 Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy przekazuje wieść.
4 Bez mowy, bez wyrazów, nie słychać ich głosu.
5 Jednak na całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk, a ich słowo aż na krańce świata, gdzie słońcu namiot postawił.
6 A ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swej komnaty i cieszy się jak bohater, który ma przebiec drogę.
7 Jego wschód od krańca niebios, a jego bieg do ich krańców; i nic nie jest ukryte przed jego żarem.
8 Prawo WIEKUISTEGO jest doskonałe nawraca duszę; świadectwo BOGA jest wiarygodne uczy prostodusznego mądrości.
9 Rozkazy WIEKUISTEGO są proste rozweselają serce; przykazanie BOGA jest jasne oświeca oczy.
10 Bojaźń WIEKUISTEGO jest czysta ostoi się na wieki; ustawy BOGA są prawdą razem są sprawiedliwe.
11 Bardziej pożądane od złota, od mnóstwa czystego złota; słodsze od miodu oraz rozpływającej się patoki.
12 Zaś Twój sługa jest przez nie ustrzeżony; sowita nagroda za ich przestrzeganie.
13 Mimowolne błędy kto je spostrzeże? Więc od tych skrytych mnie oczyść.
14 Ale i od tych cudzoziemskich oddal Twojego sługę, aby mną nie owładnęły; wtedy będę nieskazitelny, oczyszczony od wielkiego grzechu.
15 Oby słowa moich ust i myśli mojego serca znalazły upodobanie przed Tobą, WIEKUISTY, moja Opoko i mój Wybawco.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Learn More About Nowa Biblia Gdańska