Księga Psalmów 104:4

Księga Psalmów 104:4 NBG

Wichry czynisz Twoimi posłańcami, a Twoimi sługami gorejące płomienie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share