Przypowieści Salomona 22
NBG
22
1 Imię jest cenniejsze od wielkiego bogactwa; miła przychylność od srebra i złota.
2 Biedny i bogaty wzajemnie się stykają; Stwórcą ich obydwu jest WIEKUISTY.
3 Mądry przewiduje nieszczęście i się chroni; głupcy się zapędzają i muszą ponieść szkodę.
4 Bogactwo, cześć i życie idzie za pokorą i bogobojnością.
5 Na drodze przewrotnego są ciernie i zasadzki; kto strzeże swego życia – od nich stroni.
6 Wychowuj chłopca według jego drogi; bo z niej nie zboczy i wtedy, kiedy się zestarzeje.
7 Bogaty panuje nad ubogimi, a dłużnik jest sługą wierzyciela.
8 Kto wysiewa krzywdę – zbierze niedolę, i skończy się bicz jego zaciekłości.
9 Kto ma życzliwe oko – będzie błogosławiony, bo udziela biednemu swego chleba.
10 Wypędź szydercę, a ustanie zwada; uspokoi się spór i sromota.
11 Kto miłuje czystość serca, czyje usta są wdzięczne – tego przyjacielem jest król.
12 Oczy WIEKUISTEGO ochraniają mężów poznania, lecz sprawom przeniewiercy przygotowuje upadek.
13 Leniwy mówi: Lew na drodze; mogę być zamordowany na środku ulicy.
14 Usta cudzych kobiet są głębokim dołem; wpada tam przeklęty przez WIEKUISTEGO.
15 Jeśli do serca chłopca przylgnęła głupota – rózga napomnienia oddali ją od niego.
16 Nieraz się gnębi biednego, by mu przysporzyć mienia; daje się bogatemu, aby go wtrącić w nędzę.
17 Nakłoń ucho oraz słuchaj słów mędrców; skieruj swe serce ku Mojej nauce.
18 Bowiem będzie ci błogo, jeżeli je zachowasz w swoim wnętrzu i jeśli się razem utwierdzą na twoich ustach.
19 Wyłuszczam ci to dzisiaj, zwłaszcza tobie, abyś miał zaufanie w WIEKUISTYM.
20 Przecież napisałem ci już prawidła, wraz z radami i objaśnieniami.
21 By cię zaznajomić z istotą słów prawdy i abyś mógł przekazać słowa prawdy tym, którzy zasięgną twojej rady.
22 Nie krzywdź biednego dlatego, że jest biedny, oraz w bramie nie gnęb ubogiego.
23 Gdyż WIEKUISTY poprowadzi ich sprawę i zabiegnie życie tym, którzy ich ograbiają.
24 Nie spoufalaj się z popędliwym, i nie zadawaj się z człowiekiem zapalczywym;
25 abyś się nie nauczył jego ścieżek oraz nie przygotował sideł dla twej duszy.
26 Nie bądź z tych, którzy ręczą oraz poręczają za długi.
27 Bo jeśli nie miałbyś czym zapłacić, czemu mają zabrać spod ciebie twoją pościel?
28 Nie przesuwaj odwiecznej granicy, którą ustanowili twoi przodkowie.
29 Jeśli zauważyłeś człowieka biegłego w swym zawodzie – niech stanie przed obliczem władców, choć nie może się ostać przed ciemnymi.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Learn More About Nowa Biblia Gdańska