V Księga Mojżesza 6:23

V Księga Mojżesza 6:23 NBG

Potem wyprowadził nas stamtąd, aby nas zaprowadzić i oddać nam ziemię, którą zaprzysiągł naszym ojcom.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share