Pierwszy list do Koryntian 12:9-11,27-28

Pierwszy list do Koryntian 12:9-11 NBG

Jednemu ufność w tym samym Duchu, a innemu dary uzdrawiań w tym Duchu. Jednemu czyny mocy, drugiemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów; zaś jeszcze innemu rodzaj języków, a drugiemu tłumaczenie języków. A to wszystko wykonuje jeden i ten sam Duch, który odrębnie każdemu rozdziela, jak sobie życzy.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy list do Koryntian 12:27-28 NBG

Zaś wy jesteście Ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Ale w zgromadzeniu wybranych Bóg sobie ustanowił: Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dysponujących przejawami mocy Boga, następnie darami uzdrawiania, pomocy, kierowania, gatunków języków.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy list do Koryntian 12:9-11,27-28

Share