Pierwszy list do Tymoteusza 4:6

Pierwszy list do Tymoteusza 4:6 NBG

To wyjaśniając braciom, będziesz zdatnym sługą Jezusa Chrystusa, który nakarmia słowami wiary oraz szlachetnej nauki, którą rozumiesz.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share