Pierwszy List Jana 2:6

NBG
Nowa Biblia Gdańska

6 Kto mówi, że w nim mieszka, sam winien się tak zachowywać jak on żył.