YouVersion Logo
Search Icon

matta 1

1
tasutin lli‑zġ‑iga lmasiḥ
1arra n‑tlalit n‑yasuɛ lmasiḥ yus n‑dawd yus n‑ibrahim. 2ibrahim yuru isḥaq. isḥaq yuru yaɛqub. yaɛqub yuru yahuda d‑aytmas. 3yahuda yuru fariṣ d‑zaraḥ (tga innatsn tamar). fariṣ yuru ḥaṣrun, ḥaṣrun yuru aram, 4aram yuru ɛamminadab, ɛamminadab yuru naḥšun, naḥšun yuru salmun. 5salmun yuru buɛaz (tga innas raḥab). buɛaz yuru ɛubid (tga innas raɛut). ɛubid yuru yassa, 6yassa yuru dawd agllid.
dawd yuru suliman (innas n‑suliman tkka‑ttin tga tamġart n‑urriyya). 7suliman yuru raḥbɛam, raḥbɛam yuru abiyya, abiyya yuru asa, 8asa yuru yahušafaṭ, yahušafaṭ yuru yuram, yuram yuru ɛuzziyya, 9ɛuzziyya yuru yutam, yutam yuru aḥaz, aḥaz yuru ḥazqiyya, 10ḥazqiyya yuru manassa, manassa yuru amun, amun yuru yušiyya, 11yušiyya yuru yakuniyya d‑aytmas ġakud lliġ nkrn ayt‑babil awin kullu ayt‑yudaya s‑tmazirt n‑babil.
12tigira n‑ma‑tn‑iwin s‑babil yakuniyya yuru šaltil, šaltil yuru zarubbabil, 13zarubbabil yuru abihuda, abihuda yuru alyaqim, alyaqim yuru ɛazur, 14ɛazur yuru ṣaduq, ṣaduq yuru ah̬im, ah̬im yuru alyud. 15alyud yuru aliɛazr, aliɛazr yuru mattan, mattan yuru yaɛqub. 16yaɛqub yuru yusf argaz n‑maryam lli‑igan innas n‑yasuɛ lli‑mi‑ttinin lmasiḥ.
17kkuẓṭ d‑mrawt n‑tasut a‑illan zġ‑ibrahim ar dawd. kkuẓṭ d‑mrawt n‑tasut a‑illan zġ‑dawd ar akud lliġ iwin ayt‑yudaya s‑babil. d‑kkuẓṭ d‑mrawt n‑tasut a‑illan zġ‑lliġ‑tn‑iwin s‑babil ar akud lliġ ilul lmasiḥ.
talalit l‑lmasiḥ
18ġmkad a‑tga‑tlalit n‑yasuɛ lmasiḥ. innas maryam ttyawḍalab i‑yusf, ur‑ta‑stt‑yiwi. taf‑n ih̬f‑ns is‑a‑trbbu zġ‑tḥkimt n‑rruḥ lqudus n‑rbbi. 19imma yusf lli‑stt‑in‑iḍalbn iga wad bdda iran a‑irḍu rbbi. iswangm ad‑as‑ifru s‑tntla, ašku ur‑iri a‑stt‑iššḥššm ġ‑lgddam n‑mddn. 20ar‑sul‑iswingim ġ‑mayan s‑as‑d‑iban yal‑lmalak n‑sidi rbbi ġ‑twargit yini‑as: «wa‑yusf yus n‑dawd, ad‑ur‑tiksaṭṭ a‑tawit maryam a‑tg tamġart‑nnk, ašku nttat zġ‑tḥkimt n‑rruḥ lqudus ayn‑s‑tffuġ ar‑trbbu. 21ra‑taru yan‑warraw, tgt‑as ism ‹yasuɛ› ašku ra‑ijjnjm mddn‑ns zġ‑ddnub‑nsn.»
22kullu mayad ijra baš a‑yafu maylli inna sidi rbbi f‑ils n‑nnabi ġayd izrin inna: 23«ha‑yat‑taɛyyalt ra‑tffuġ ar‑trbbu, taru yan‑warraw. rad‑as‑ttinin ‹ɛimmanuwwil›.» tga lmɛna‑ns ‹rbbi didnnġ›. 24lliġ‑d‑ifaq yusf zġ‑iṭs iskr ġmklli‑as‑inna lmalak n‑sidi rbbi. yawi maryam a‑tg tamġart‑ns 25walaynni ur‑dids‑igin aylliġ turu arraw‑an. ig‑as ġakudan ism ‹yasuɛ›.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;