YouVersion Logo
Search Icon

Mapookyony 1

1
Iruva Aumba Iruveu na Ulana
1Yoo mapookyony Iruva mmbo aleumba iruveu na ulana. 2Na ulana lwekee ufu lukava ruu, na ireema llyo lyeesikye na Mumuyo wa Iruva nto wekee uwe ya mura. 3Iruva kaamba, “Kuve sa,” nayo sa ikava. 4Iruva kalollya sa ni shisha. Iruva karauwa sa na ireema. 5Iruva kafishya sa ni “Nsanyiny,” na ireema kalyivaanga “Kio,” Kukaila kukakya, nto nkonu wa mbee.
6Iruva kaamba, “Kukaefo ngina yoo nnang'ani kavii ya mura, irauwe mura.” 7Iruva kavikau ngina, karauwa mura ulya ukee uwe ya ngina na ulya ukee si ya ngina; kyikava indo. 8Iruva kafishya ngina ilya irina ni iruveeu. Kukaila kukakya; nto nkonu wa kavii.
9Iruva kaamba, “Mura ukee si ya ngina ukusanyirye ando amwi, naambo kushe-u ando kwaarutu.” Nakyo kyikava indo. 10Iruva kavaanga yoo kwaarutu ni uruka; na kyikuumbony kya mura ni yeeve. Iruva kalollya ni kisha. 11Iruva kaamba, “Uruka lummyi mooro, miri ishuuta mbeu, na miri ya ndunda wo nri utiri ndunda na ngata ya vayo, na mbeu ta vayo, yaa ulaniny, nakyo kyikava indo.” 12Uruka lukamiisa mooro, mare atiri mbeu ta wo ngata. Iruva kalollya ni kisha. 13Kukaila kukakya, nto nkonu wa kararu.
14Iruva kaamba, “Kukaefo fyeende sa efo nginii-u naambo firauwe nsanyiny na kio; five mfyo ngyende teyoora fyeeri na mikonu na myaaka. 15Lyingyi five mfyo fyeende sa efo nginii-u fimikye ulana.” Kyikava indo. 16Iruva kavika fyeende sa fivii finiini, kilya kiniini kishillye nsanyiny na kilya kidu kishillye kio; kavevika-fo na nyinyiri-da. 17Iruva mmbo efivika efo nginii-u naambo, fyeende sa urukeny, 18na ishillya nsanyiny na kio fiverauwa sa na ireema. Iruva kalollya ni kisha. 19Kukaila kukakya, nto nkonu wa kaana.
20Iruva kaamba, “Mura wiishwe findo fikee na muu, na ndeye tirumbuke nginii-u uwe ya uruka.” 21Iruva kavika-fo mafisi maniini a mureny, na fyuumbe fya mureny fya wo ngata. Na ngata ta ndeye tirumbukaa, wo imwi na ngata ya vayo Iruva kalollya ni kisha. 22Iruva kafivikya mbora, kaamba, “Fwarikeny, mufumbuke, mwiishure mura wa yeeve, ndeye nato tiingifwa urukeny.” 23Kukaila kukakya, nto nkonu wa karaanu.
24Iruva kaamba, “Uruka lufwarise fyuumbe fikee na muu fya ngata ya vayo, findo fya mmba, neefyo fikuruffwa si, na findo fya ngoroshonyi fya wo ngata,” kyikava indo. 25Iruva kavika-fo ifisi lya ngoroshonyi lya wo ngata, na findo fya ivikya fya wo ngata na wo kindo kikurufwaa si kya wo ngata. Iruva kalollya ni kisha. 26Naasa Iruva kaamba, “Nndeny luumbe nndu aluvakye wa fwana yeeru. Ashillye makunga efo mureny, na ndeye ta efo nginii-u, na findo fyeevikya na uruka loose deny, na yekyo kyoose kikufurwaa efo si.” 27Iruva kaumba nndu ammbakkye wa fwana yakwe, Iruva kaumba, nndumi na nka kavaumba. 28Iruva kavavikya mbora, kavavia, “Fwarikeny mukwaani ulaniny koose, mwiishure uruka, na ilusalallya, mushillye makunga efo yeeveny, na ndeye na wo kyuumbe kitiri muu kikeerua ulaniny.” 29Iruva kaamba, “Lolen, shamuniinga wo mooro utiri mbeu, ukee kunu urukeny, na wo nri, yeto ndunda ta vayo titiri mbeu, fishevaa mfyo shoonga yaany, 30mfyo na shoonga ya mafisi a ulaniny, na ya ndeye ta nginii-u, na ya wo kindo kifurukaa sumbai, kitiri muu; mooro moose wa mare, ng'u shoonga yaany,” kyikava indo. 31Naasa Iruva kalollya wo kindo alekivika-u ni kisha nnu. Kukaila kukakya, nto nkonu wa karindaru.

Currently Selected:

Mapookyony 1: MAS2

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy