mārku eɹudhina suvisēsham 1
TAM1952R

mārku eɹudhina suvisēsham 1

1
1 ām adhihāram
1dhēvanuɹdaiya kumāranāhiya iyēsu kir̄isthuvinuɹdaiya suvisēshathin ārambam:—
2‘idhō, nān en thūdhanai umaku munbāha anupuhir̄ēn, avan umaku munnē pōi, umaku vaɹiyai āyatham paɹnnuvān endrum; 3kartharuku vaɹiyai āyathapaɹduthungaɹl, avaruku pādhaihaɹlai j̄evvai paɹnnungaɹl,’ endru vanāndharathilē kūpiɹduhir̄avan uɹdaiya satham uɹndāhum endrum, thīrkatharisana āhamangaɹlil eɹudhiyirukir̄a pirahāramāi: 4yōvān vanāndharathil gnānasnānan goɹduthu, pāvamannipukendru manandhirumbudhalukētra gnānasnānathai kur̄ithu pirasangam paɹnnikoɹndirundhān. 5apoɹudhu yūdhēyā dhēsathār anaivarum erusalēm naharathār yāvarum, avaniɹdathitku pōi, thangaɹl pāvangaɹlai ar̄ikaiyiɹtu, yōrdhān nadhiyil avanāl gnānasnānam petr̄ārhaɹl.
6yōvān oɹtaha mayir uɹdaiyai tharithu, than araiyil vārkaj̄aiyai kaɹtikoɹndavanāyum, veɹtukiɹliyaiyum kāɹtu thēnaiyum pusikir̄avanāyum irundhān. 7avan: ‘ennilum vallavar oruvar enaku pinvaruhir̄ār, avaruɹdaiya pādha raɹj̄aihaɹlin vārai kunindhu aviɹkir̄adhatkum nān pāthiran alla. 8nān jalathināl ungaɹluku gnānasnānam koɹduthēn; avarō parisutha āviyināl ungaɹluku gnānasnānam koɹdupār,’ endru pirasangithān.
9andha nāɹtkaɹlil iyēsu galilēyāviluɹlla nāsarēth ūrilirundhu vandhu, yōrdhān nadhiyil yōvānāl gnānasnānam 10petrār avar jalathilirundhu karai yērina vuɹdanē, vānam thir̄akapaɹtadhaiyum, āviyānavar pur̄āvaipōl thammēl ir̄anguhir̄adhaiyum kaɹndār. 11andriyum, ‘nīr ennuɹdaiya nēsa kumāran, ummil piriyamāi irukir̄ēn,’ endru, vānathilirundhu oru satham uɹndāyitru.
12uɹdanē āviyānavar avarai vanāndharathuku pōhumpaɹdi yēvinār. 13avar vanāndharathilē nātpadhunāɹl irundhu, sāthānāl sōdhikapaɹtu, angē kāɹtu miruhangaɹlin naɹduvilē sanjarithu koɹndirundhār. dhēva thūdharhaɹl avaruku ūɹiyam seidhārhaɹl.
14yōvān kāvalil vaikapaɹta pinbu, iyēsu galilēyāvilē vandhu, dhēvanuɹdaiya rājyathin suvisēshathai pirasangithu:— 15‘kālam nir̄aivēr̄itru, dhēvanuɹdaiya rājyam samibamāyitru: manandhirumbi, suvisēshathai visuvāsiyungaɹl,’ endrār.
16avar galilēyā kaɹdal ōramāi naɹdandhu pōhaiyil, mīn piɹdikir̄avarhaɹlā yirundha sīmōnum, avan sahōdharan andhirēyāvum kaɹdalil valai pōɹtu koɹndirukir̄a bōdhu, avarhaɹlai kaɹndār. 17iyēsu avarhaɹlai nōki: ‘en pinnē vārungaɹl, ungaɹlai manusharai piɹdikir̄avarhaɹl ākuvēn,’ endrār. 18uɹdanē avarhaɹl thangaɹl valaihaɹlai viɹtu, avaruku pin sendrārhaɹl.
19avar avviɹdam viɹtu j̄atru apur̄am pōnabōdhu, sebedhēyuvin kumāran yākōbum avan sahōdharan yōvānum paɹdavilē valaihaɹlai paɹudhu bārthu koɹndirukir̄adhai kaɹndu, uɹdanē avarhaɹlaiyum aɹaithār; 20apoɹudu avarhaɹl thangaɹl thahapan āhiya sebedhēyuvai kūliyāɹtkaɹlōɹdu paɹdavilē viɹtu, avaruku pin sendrārhaɹl.
21pinbu kaparnahūmuku pōnārhaɹl. uɹdanē avar ōivunāɹlil jeba ālayathilē piravēsithu, pōdhaham baɹnninār. 22avar vēdhabāraharai pōla pōdhiyāmal, adhihāram uɹdaiyavarāi avarhaɹluku pōdhithapaɹdiyināl, avaruɹdaiya pōdhahathai kur̄ithu janangaɹl āj̄ariyapaɹtārhaɹl.
23avarhaɹluɹdaiya jeba ālayathilē asutha āviyuɹlla oru manushan irundhān. 24avan: ‘aiyō! nasarēyan āhiya iyēsuvē, engaɹlukum umakum enna? engaɹlai keɹdukavā vandhīr? ummai innār endru ar̄ivēn, nīr dhēvanuɹdaiya parisuthar,’ endru sathamiɹtān.
25adhatku iyēsu: ‘nī pēsāmal ivanai viɹtu pur̄apaɹtupō,’ endru adhai adhaɹtinār. 26urdanē andha asutha āvi avanai alaikaɹithu, mihundha sathamiɹtu, avanai viɹtu pōiviɹtadhu.
27ellārum āj̄ariyapaɹtu: ‘idhu enna? indha pudhiya ubadhēsam epaɹdi partadhu? ivar adhihārathōɹdē asutha āvihaɹlukum kaɹtaɹlai yiɹduhirār, avaihaɹl ivaruku kīɹpaɹdihir̄adhē,’ endru thangaɹlukuɹllē oruvarōɹdoruvar sollikoɹndārhaɹl. 28adhu mudhal avaruɹdaiya kīrthi galilēyā nāɹdengum pirasitham āyitru.
29uɹdanē avarhaɹl jeba ālayathai viɹtu pur̄apaɹtu, yākōbōɹdum yōvānōɹdungūɹda, sīmōn andhirēyā enbavarhaɹluɹdaiya vīɹtil piravēsithārhaɹl. 30angē sīmōnurdaiya māmi juramāi kiɹdandhāɹl; uɹdanē avarhaɹl avaɹlai kur̄ithu avaruku j̄onnārhaɹl. 31avar kiɹta pōi, avaɹl kaiyai piɹdithu, avaɹlai thūkivirtār; uɹdanē juram avaɹlai viɹtu nīngitru; apoɹudhu avaɹl avarhaɹluku paɹniviɹdai seidhāɹl.
32sāyangālamāhi j̄ūriyan asthamitha bōdhu, sahala piɹniyāɹlihaɹlaiyum, pisāsu piɹdithavarhaɹlaiyum, avariɹdathil koɹnduvandhārhaɹl. 33paɹtaɹnathār ellārum vīɹtuvāsaluku munbāha kūɹdivandhārhaɹl. 34palavidhamāna viyādhihaɹlināl ubathiravapaɹtirundha anēharai avar sosthamāki, anēham pisāsuhaɹlaiyum thurathi viɹtār; andha pisāsuhaɹl thammai ar̄indhirundhabaɹdiyāl, avaihaɹl pēsuhir̄adhatku avar iɹdangoɹdukavillai.
35avar adhihālaiyil. iruɹtōɹdē eɹundhu pur̄apaɹtu, vanāndharamāna ōriɹdathitku pōi, angē jebam paɹnninār.
36sīmōnum avanōɹdē irundhavarhaɹlum avarai pindhoɹdarndhu pōi, avarai kaɹndapōdhu: 37‘ummai ellārum thēɹduhir̄ārhaɹl,’ endru sonnārhaɹl. 38avarhaɹlai avar nōki: ‘aɹdutha ūrhaɹlilum nān pirasangam paɹnna vēɹndumādhalāl, avviɹdangaɹluku pōvōm vārungaɹl; idhatkāhavē pur̄apaɹtu vandhēn,’ endru solli; 39galilēyā nāɹdengum avarhaɹluɹdaiya jeba ālayangaɹlil avar pirasangam paɹnnikoɹndum, pisāsuhaɹlai thurathi koɹndum irundhār.
40apoɹudhu kuɹshtarōhi oruvan avariɹdathil vandhu, avar munbāha muɹangālpaɹdiyiɹtu: ‘umaku j̄ithamānāl ennai j̄uthamāka ummāl āhum,’ endru vēɹndi koɹndān. 41iyēsu manadhuruhi, kaiyai nīɹti, avanai thoɹtu: ‘enaku j̄ithamuɹndu, suthamāhu,’ endrār. 42ipaɹdi avar sonnavuɹdanē, kuɹshtarōham avanai viɹtu nīngitru, avan suthamānān. 43apoɹudhu avar avanai nōki; ‘nī idhai oruvarukum sollādhapaɹdiku ej̄arikaiyā yiru; 44āyinum nī pōi, āsāriyanuku unnai kāɹnbithu, nī suthamānadhinimitham, mōsē kaɹtaɹlai yiɹtirukir̄avaihaɹlai avarhaɹluku j̄āɹj̄iyāha j̄eluthu,’ endru kaɹndipāi j̄olli, uɹdanē avanai anupiviɹtār.
45avanō pur̄apaɹtupōi, indha j̄angadhi engum viɹlangumbaɹdiyāha pirasitham paɹnna thordanginān. adhināl avar veɹliyarangamāi paɹtaɹnathil piravēsika kūɹdāmal, veɹliyē vanāndharamāna iɹdangaɹlil thangiyirundhār; ethisaiyilum irundhu janangaɹl avariɹdathitku vandhārhaɹl.

maintained by the British and Foreign Bible Society


Learn More About mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.