Márk-Likhita Susamácár 1
BEN1882R

Márk-Likhita Susamácár 1

1
PRATHAM ADHYÁY.
Johan báptáijaker karma. Jíshur báptáijita o paríkshita ha‐on.
1Íshvarer puttra Jíshu Khríshter susamácárer árambha. 2Bhába‐bádider granthe ei mata lipi áche, “Dekha ámi ápan dútke tomár agre preran kariba; se tomár agre path parishkár karibe. 3Prántare ei bákya‐pracárak ek janer bání, tomará prabhur path prastut kara, táṇhár márga sakal saral kara.” 4Tadanusáre Johan upasthita haiyá prántare báptáij karite, o páp‐mocanártha manapparibartaner báptisma ghoshaná karite lágila. 5Táháte samasta Jihúdiyá desh o Jirúshálem nibási sakal lok táhár nikaṭ gaman karila, ebaṇg ápan ápan páp svíkár púrbak táhádvárá Jardan nadíte báptáijita haila. 6Sei Johan ushtralomajáta bastre bastránvita, carma‐paṭukáte baddha‐kaṭi, ebaṇg pangapál o bana‐madhu‐bhojí chila. 7Se ghoshaná kariyá kahita, amá haite shaktimán ek byakti ámár pashcát ásitechen, ámi nata haiyá táṇhár pádukár bandhaní khulite‐o jogya nahi. 8Ámi tomádigake jale báptáij karilám, kintu tini tomádigake Pabitra Átmáte báptáij kariben.
9Sei samaye Jíshu Gálílastha Násarat haite ásiyá Johan dvárá Jardane báptáijita hailen. 10Pare tvaráy jal haite uṭhibár samaye gagan bidírna ebaṇg Átmáke kapoter nyáy ápanár upare námite dekhilen. 11Ár svarga haite ei bání haila, “Tumi ámár priya puttra, tomáte‐i ámi príta.”
12Pare tatkshanát Átmá táṇháke prántare preran karilen. 13Sei prántare tini callish din thákiyá Shaytán kartrik paríkshita hailen, ebaṇg banya pashuder sange chilen, ebaṇg svargíya dútgan táṇhár paricarjyá kariten.
Gálíle Jíshur karmer árambha. Pitar o Ándriya o Jákob o Johan, ei cári janer áhván.
14Anantar Johan [kárágáre] samarpita haile par Jíshu Gálíle ásiyá Íshvar‐rájyer susamácár pracár kariyá kahite lágilen, 15Kál sampúrna haila, o Íshvarer rájya sannikaṭ haila; tomara man phiráo, ebaṇg susamácáre bishvás kara.
16Apar Gálílíya samudrer tír diyá gaman samaye tini Shimonke o táhár bhrátá Ándriyake samudre jál phelite dekhilen, kenaná táhárá jáliyá chila. 17Jíshu táhádigake kahilen, ámár pashcát áisa, ámi tomádigake manushya‐dhári jáliyá kariba. 18Táháte táhárá tatkshanát jál sakal parityág kariyá táṇhár pashcádgámí haila. 19Sei sthán haite kineit agre jaiyá tini Sibadiyer puttra Jákobke o táhár bhrátá Johanke dekhilen; táhárá‐o naukáte chila, ebaṇg jál sáritechila. 20Tini tatkshanát táhádigake ḍákilen, táháte táhárá ápanáder pitá Sibadiyake betan‐jíbider sange naukáte tyág kariyá táṇhár pasheád‐gámi haila.
Kapharnáhúme o Gálíler anyánya stháne Jíshur upadesh de‐on.
21Pare táṇhárá Kapharnáhúme prabesh karile tini tatkshanát bishrámbáre samaj‐grihe giyá upadesh dite lágilen. 22Táháte sakale táṇhár upadeshe camatkrita haila, káran tini shástrádhyápakganer nyáy upadesh ná diyá kshamatápanna byaktir nyáy táhádigake upadesh dilen. 23Táháder sei samáj‐grihe ashuci átmábishta ek manushya chila; se cítkár shabda kariyá kahila, 24He Násaratíya Jíshu, ámádigake thákite diun; ápankár sange ámáder samparka ki? ápani ki ámádigake nashta karite áilen? ámi ápanáke cini; ápani Íshvarer sei pabitra lok. 25Takhan Jíshu táháke dhamkáiyá kahilen, nírab hao, ebaṇg uháhaite báhir hao. 26Pare sei ashuci átmá táháke mucṛáiyá uccaissvare cítkár kariyá bahirgata haila. 27Iháte sakaler camatkár bodh hawáte táhárá paraspar bitarka kariyá kahila, Áh! e ki? e keman nútan upadesh? kenaná uni kshamatá‐púrbak ashuei átmádigake‐o ájná den, ebaṇg táhárá uhár ájnábaha hay. 28Táháte táṇhár bártá shíghra Gáliler caturdikstha desh samudaye byápila.
29Samáj‐griha haite bahirgata haibá‐mátra táṇhárá Jákober o Johaner sahit Shimoner o Ándriyer báṭíte prabesh karilen. 30Takhan Simoner shvashrú jvare píṛitá hawáte shajyágatá chila; ataeb táhárá shighra táhár kathá táṇháke jánáila. 31Táháte tini nikaṭ ásiyá táhár hasta dhariyá táháke uṭháílen. Táhá karibámátra táhár jvar tyág haila; pare se táṇháder paricharjyá karite lágila.
32Anantar sandhyákále súrjya asta gele lokerá píṛita o bhút‐grasta sakalke táṇhár nikaṭe ánila, 33ebaṇg nagarer sakal lok dváre ekatra thákila. 34Táháte tini náná prakár roge píṛita anek anek manushyake sustha karilen, ebaṇg anek anek bhútke cháṛáilen, kintu bhútdigake kathá kahite báran karilen, jehetuk táhárá táṇháke cinita. 35Apar ati pratyúshe rátri ná poháite tini uṭhiyá báhire gelen, ebaṇg nirjan stháne jáiyá prárthaná karilen. 36Pare Shimon o táhár sangirá táṇhár pashcát gela. 37Ebaṇg táṇháke páiyá kahila, Sakal lok ápankár anveshan kariteche. 38Tini táhádigake kahilen, áisa, ámará prasthán kariyá nikaṭbarti sakal gráme jái, ámi se stháne‐o ghoshaná kariba, kenana tannimitta‐i nirgata hailám. 39Pare tini táháder Gálílastha sakal samáj‐grihe upasthita haiyá upadesh dite o bhútganke cháráite lagilen.
40Ekadá ek jan kushthí ásiyá táṇhár sammukhe haṇṭu pátiyá binati púrbak kahila, jadi ápankár icchá hay, tabe ámáke shuci karite páren. 41Táháte Jíshu karunábishta haiyá hasta bistár púrbak táháke sparsha kariyá kahilen, ámár icchá áche, shuci hao. 42Ei kathá kahibá‐mátra kushtha‐rog táháke cháṛila, ebaṇg se shuci haila. 43Takhan tini táhár bishaye uttejita haiyá tatkshanát táháke bidáy kariyá kahilen, 44Sábadhán, káháke‐o kichu balio ná; kintu jájoker nikaṭ giyá áponáke dekháo, ebaṇg táhádigake pramán dibár nimitte áponár shuci haoner janye Moshir nirúpita [upahár] utsarga kara. 45Kintu se báhire giyá sei kathá eman bistár‐rúpe pracár karite lágila, je Jíshu punarbár prakásh‐rúpe kona nagare prabesh karite ná páráte báhire nirjan stháne thákilen; tatháy‐o lokerá caturdig haite táṇhár nikaṭ ásita.

First published by the British and Foreign Bible Society in Calcutta in 1882.


Learn More About Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)