Salmene 103
N78BM

Salmene 103

103
Min sjel, lov Herren!
1Av David.
Min sjel, lov Herren!
Ja, alt som i meg er,
skal love hans hellige navn. #104,1.35; 146,1
2Min sjel, lov Herren,
glem ikke ¬alle hans velgjerninger!
3Han tilgir all din skyld
og leger all din sykdom.
4Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg ¬med godhet og miskunn. #48,15+
5Han fyller ditt liv ¬med det som godt er,
og gjør deg ung igjen ¬som ørnen. #Job 33,25; Jes 40,31
6Herren griper inn og frelser,
lar alle undertrykte ¬få sin rett. #10,14.18+
7Han kunngjorde sine veier ¬for Moses,
sine gjerninger for Israels folk. #103,7 sine veier det Gud ville gjøre. Sml. 2 Mos 33,13.
8Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn. #2 Mos 34,5ff+
9Han anklager ikke for alltid
og er ikke evig harm. #Jes 57,16; Mi 7,18
10Han gjør ikke med oss ¬etter våre synder,
og lønner oss ikke ¬etter våre misgjerninger.
11Så høy som himmelen er ¬over jorden,
så stor er Herrens nåde
mot dem som frykter ham. #36,6+
12Så langt som øst er fra vest,
så langt tar han våre synder ¬bort fra oss.
13Som en far er barmhjertig ¬mot sine barn,
slik er Herren barmhjertig
mot dem som frykter ham.
14For han vet hvordan ¬vi er skapt,
han kommer i hu at vi er støv. #1 Mos 2,7; Sal 90,3
15Menneskets dager ¬er som gresset,
mennesket er som blomsten ¬på marken. #Job 14,2
16Når vinden farer forbi, ¬er den borte,
stedet den stod på, ¬vet ikke mer av den. #Job 7,10
17Fra evighet til evighet ¬er Herrens miskunn
over dem som frykter ham.
Hans rettferd når til barnebarn #5 Mos 7,9.11; Klag 3,22; Luk 1,50
18når fedrene holder hans pakt
og husker på hans bud, ¬så de lever etter dem. #25,10
19Herren har reist ¬sin trone i himmelen,
han rår som konge over alt. #9,8+
20Lov Herren, dere hans engler,
dere sterke helter, ¬som gjør det han sier,
så snart dere hører hans røst. #29,1f+
21Lov Herren, ¬alle hans hærskarer,
dere hans tjenere, ¬som gjør det han vil!
22Lov Herren, ¬hele hans skaperverk,
på alle steder hvor han rår.
Min sjel, lov Herren!

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.