Salmene 101
N78BM

Salmene 101

101
Troskap og rett
1Av David. En salme.
Jeg vil synge om troskap og rett,
deg vil jeg lovsynge, Herre. #89,2
2Jeg vil gi akt ¬på den fullkomne vei.
Når vil du komme til meg?
Med oppriktig hjerte
vil jeg ferdes i mitt hus.
3Jeg vil ikke tenke ¬på nidingsverk.
Jeg hater å bryte loven,
slikt skal ikke hefte ved meg.
4All falskhet skal bort ¬fra mitt hjerte!
Jeg vil ikke vite av det onde.
5Den som baktaler sin neste,
ham vil jeg utrydde.
Jeg kan ikke tåle den
som har stolte øyne ¬og hovmodig hjerte. #15,3+; Ordsp 21,4
6Jeg ser på de trofaste i landet,
de skal få bo hos meg.
Den som går den fullkomne vei,
han skal tjene meg.
7Men den som farer med svik,
får ikke bo i mitt hus.
Ingen mann som taler løgn,
skal bli stående for mine øyne.
8Morgen etter morgen ¬gjør jeg ende på
alle de gudløse i landet,
og alle ugjerningsmenn
utrydder jeg fra Herrens by.

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.