Salmene 91
N11BM

Salmene 91

91
1Den som sitter i skjul hos Den høyeste
og finner nattely i skyggen av Den veldige,
2 # 18,3+ han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»
3 # 124,7 Han berger deg fra fuglefangerens snare,
fra pest som legger øde.
4 # 17,8+ Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.
5Du skal ikke frykte for redsler i natten,
for piler som flyr om dagen,
6for pest som farer fram i mørket,
for plage som herjer ved middagstid.
7Om tusen faller ved din side,
ti tusen ved din høyre hånd,
blir du ikke rammet.
8 # 92,12; 112,8; 118,7 Du skal bare følge det med øynene
og se at de skyldige får sin lønn.
9 # 90,1+ «Du, Herre, er min tilflukt.»
Den høyeste har du gjort til din bolig.
10Det skal ikke hende deg noe vondt,
ingen plage skal komme nær ditt telt.
11 # 34,8+; Matt 4,6 For han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg på alle dine veier.
12De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.
13 # 5 Mos 8,15; Mark 16,18; Luk 10,19 Du skal tråkke på løve og slange
og trampe på ungløve og orm.
14«Jeg berger ham når han holder seg til meg,
jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.
15 # 50,15; 145,18; Jes 65,24 Når han kaller på meg, svarer jeg,
jeg er med ham i nøden,
jeg frir ham ut og gir ham ære.
16 # 50,23 Jeg metter ham med et langt liv
og lar ham se min frelse.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About Bibelen 2011 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.