YouVersion Logo
Search Icon

Jesaja 30

30
Egypt kan ikke gi vern
1 # 1,2.5 Ve de trassige barna!
sier Herren.
De gjennomfører planer som ikke er fra meg,
og slutter forbund som ikke er i min ånd.
Slik legger de synd til synd.
2 # 31,1+ # 30,2 til Egypt Kong Hiskia sendte folk til farao for å be om hjelp mot assyrerne. Jf. Jes 18,1f. De drar ned til Egypt
for å søke vern hos farao
og finne ly i skyggen av Egypt,
men de spør ikke meg om råd.
3 # 20,5; 36,6 Men faraos vern skal bli til skam for dere,
ly i skyggen av Egypt skal bli til vanære.
4 # 30,4 Soan >4 Mos 13,22. Hanes Herakleopolis, egyptisk by sør for Memfis. For stormennene er i Soan,
og sendemennene har nådd fram til Hanes,
5men de blir alle til skamme
hos et folk som ikke kan hjelpe dem,
som verken er til hjelp eller nytte,
men bare til skam og vanære.
6 # 14,29 Budskap om dyrene i Negev.
Gjennom et land med nød og trengsel,
løver og løvinner,
hoggorm og flygende serafslanger
fører de sin rikdom på eselrygg,
sine skatter på kamelpukler
til et folk som ikke kan hjelpe.
7 # 36,6 # 30,7 Rahab symbolnavn for Egypt, også navn på et sjøuhyre, en gudfiendtlig makt. Jf. Job 9,13; Sal 87,4; 89,11; Jes 51,9. =havet. Egypt er forgjengelig,
hjelpen forgjeves.
Derfor kaller jeg landet
«Rahab brakt til ro».
8 # 8,1 Gå nå inn og skriv dette
på en tavle for dem,
skriv det inn i en bokrull
så det for kommende dager
kan være et vitnesbyrd
til evig tid.
Urett fører til fall
9For dette er et opprørsk folk,
barn som lyver,
barn som ikke vil lyde Herrens lov.
10 # 1 Kong 22,8ff; Am 2,12; Mi 2,6 De sier til seerne: «Ikke se!»
og til profetene: «Ikke bring oss syner
om det som er rett!
Si oss glatte ord,
bring oss illusjoner.
11Vik av fra veien, bøy av fra stien,
la oss være i fred for Israels Hellige.»
12 # Sal 62,11; Jes 47,10 Derfor sier Israels Hellige:
Dere forkastet dette ordet,
stolte på vold og svik
og støttet dere til slikt.
13Derfor blir deres skyld
lik en sprekk som utvider seg i en høy mur,
til muren plutselig, på et øyeblikk,
faller sammen og blir knust.
14 # Jer 19,10f Den blir knust
slik et leirkar blir slått i stykker
og ikke tatt vare på.
Blant stykkene finnes det ikke ett skår
som kan brukes til å hente glør fra ildstedet
eller til å øse vann fra brønnen.
I stillhet og tillit
15 # Sal 37,7; Jes 18,4; Jer 6,16; Matt 23,37 For så sier Herren Gud, Israels Hellige:
«Hvis dere vender om
og holder dere i ro,
skal dere bli frelst.
I stillhet og tillit skal deres styrke være.»
Men dere ville ikke.
16 # 31,1.3 Dere sa: «Nei, vi rømmer til hest!»
Jammen skal dere rømme!
«Vi rir på raske hester!»
De som forfølger, er raskere!
17 # 5 Mos 32,30 Tusen skal flykte når én mann truer,
for trussel fra fem skal dere rømme
til det ikke er annet igjen av dere
enn en stang på en fjelltopp,
et banner på en haug.
18 # Sal 2,12; 34,9; 40,5 Og derfor lengter Herren
etter å vise dere nåde,
derfor reiser han seg
for å vise barmhjertighet.
For Herren er rettens Gud.
Salige er alle som venter på ham!
Dette er veien
19 # 58,9; 65,24 Du folk på Sion, du som bor i Jerusalem, gråt ikke mer! Når du roper, vil han være deg nådig. Når han hører, vil han svare deg. 20Herren gir dere nødens brød og trengselens vann. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, 21#5 Mos 5,32; 28,14; Jos 1,7; Ordsp 4,27; Jer 6,16 og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre. 22#1 Mos 35,2; Jos 24,23; 1 Sam 7,3; Jes 2,20; 27,9 Da skal dere regne som urene de sølvkledde gudebildene du har, og gullplatene på de støpte bildene. Du skal slenge dem bort som urene filler. «Skitt!» skal du si.
23 # Sal 65,9ff; Jer 5,24 Da skal han gi regn til kornet du sår i åkeren, og brød av grøden som åkeren bærer, og det skal være rikelig og raust. Den dagen skal buskapen din få beite på vidstrakte marker. 24Oksene og eslene som arbeider på åkeren, får ete surt fôr som kastes til dem med skyffel og greip. 25#41,18; Esek 39,4.17 På alle høye fjell og alle store hauger skal det være bekker og rennende vann på den store drapsdagen når tårnene faller. 26Månen skal lyse som solen, og sollyset skal bli sju ganger så sterkt, lik lyset for sju dager, den dagen Herren forbinder sitt knuste folk og helbreder såret etter slagene.
Assur faller
27 # 2 Mos 24,17; 5 Mos 9,3; 2 Sam 22,9; Hebr 12,29 Se, Herrens navn kommer fra det fjerne.
Hans vrede er brennende,
hans byrde er tung,
hans lepper er fulle av harme,
hans tunge er som fortærende ild.
28Hans pust er lik en flommende elv
som rekker til halsen.
Han legger et åk av løgn på folkeslagene,
et bissel som fører vill, i folkenes munn.
29 # 2 Mos 12,42; Sal 42,5; 81 # 30,29 Israels klippe Herren. Da skal det lyde sang hos dere
som den natten man helliger seg til fest,
og hjertet skal glede seg
lik en som kommer med fløytespill
til Herrens fjell, til Israels klippe.
30 # 2 Mos 9,23; Jos 10,11; Jes 29,6 Herren lar sin veldige røst lyde
og viser sin arm som slår
med brennende vrede og fortærende ild,
med storm og styrtregn og haglsteiner.
31 # 10,24 Ja, Assur blir rammet av skrekk
for Herrens røst
når han slår med staven.
32Og til hver omgang Herren gir
når han svinger sin straffende stokk over ham,
høres tromme og lyre.
I striden svinger han sin arm
og fører kampen mot ham.
33 # 30,33 et ildsted hebr. tofet. >2 Kong 23,10. Ja, et ildsted er alt gjort i stand
og er bestemt for kongen.
Bålet er gjort høyt og vidt
med ild og ved i mengde.
Som en svovelstrøm skal Herrens pust
sette det i brann.

Currently Selected:

Jesaja 30: N11BM

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in