YouVersion Logo
Search Icon

Pewaliana 11

11
Tambi to dingkaoꞌ i Babeli
1Uluꞌana, lekiꞌna toaꞌ i duniaꞌ haꞌanu wiharolu hei powiharora hibobali. 2I tempora molilo pe motoꞌando, pahuamohi woiꞌ to marante i Sinea hei lebaꞌmohi inoꞌo. 3Mololitamohi haduo hei haduo, “Humeimoki moteru woiꞌ hei totunu moromiꞌ-romiꞌ mewali watu tela.” Katoꞌo watu tela tiꞌomola to ropopodumbuꞌ hei ropopakeꞌki taru to mewali populuꞌina. 4Katoꞌo rotiꞌi womo, “Humeimoki mampotiꞌi haꞌanu bolaꞌ ngkodeꞌ hante haꞌanu tambi to dingkaoꞌ himpololoꞌo wute pe laniꞌ hingkeꞌna robahaꞌki toaꞌ hei anioꞌki mokaꞌa-kaꞌa pe umbo-umbo.”
5Katoꞌo mengkohoumo Pueꞌ Ala mampeꞌele bolaꞌ ngkodeꞌ hante tambi to dingkaoꞌ to roꞌaro manusiaꞌ tiꞌohiꞌo. 6Hei Io mohawaꞌ, “Iohi hieꞌe haroboꞌ ngkodeꞌ hante haꞌanu wiharoluhi. Hieꞌe hongkoꞌlu mampeluka rowali, hei mepongka hinewowoꞌena hapolu to rokodokoꞌi rowali, tontona hingkiꞌ mewali. 7Agina mengkohouKi mampomokawewoꞌ wiharora inoꞌo, horiana hawaꞌmohi momebahaꞌ wiharo.” 8Watoꞌomo konopopokaꞌa-kaꞌare Pueꞌ Ala mepongka katoꞌo pe humanele duniaꞌ, hei ropeꞌohaꞌki mampopetotiꞌi bolaꞌ ngkodeꞌ tiꞌo. 9Io horiana wute hinewoꞌena bolaꞌ ngkodeꞌ tiꞌo nikokeneꞌi Babeli, alaꞌ itoꞌomo konopokawewoꞌne Pueꞌ Pueꞌ Ala wiharo i humanele duniaꞌ, hei katoꞌomo konopopokaꞌa-kaꞌare Pueꞌ Pueꞌ Ala pe humanele duniaꞌ.
Muleꞌna hi Sem
10Hieꞌemo muleꞌna hi Sem. Ikotuwuꞌnalu hi Sem 100 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Aripasa, merontoꞌa uko noliuꞌ uwai. 11Hi Sem tuwuꞌ tene 500 ntoꞌa, ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Aripasa, hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌna tomaꞌani hante towoweꞌe. 12Ikotuwuꞌnalu hi Aripasa 35 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Sela. 13Hi Aripasa tuwuꞌ tene 403 ntoꞌa, ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Sela, hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hante towoweꞌe. 14Ikotuwuꞌnalu hi Sela 30 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Ebere. 15Hi Sela tuwuꞌ tene 403 ntoꞌa, ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Ebere hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hei towoweꞌe. 16Ikotuwuꞌnalu hi Ebere 34 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Peleꞌ. 17Hi Ebere tuwuꞌ tene 430 ntoꞌa ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Peleꞌ, hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hante towoweꞌe. 18Ikotuwuꞌnalu hi Peleꞌ 30 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Rehu. 19Hi Peleꞌ tuwuꞌ tene 209 ntoꞌa, ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Rehu, hi Rehu mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hante towoweꞌe. 20Ikotuwuꞌnalu hi Rehu 32 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Seruꞌ. 21Hi Rehu tuwuꞌ tene 207 ntoꞌa, ikoꞌukona mampemuleꞌki hi seruꞌ, hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hante towoweꞌe. 22Ikotuwuꞌnalu hi Seruꞌ 30 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Nahor. 23Hi Seruꞌ tuwuꞌ tene 200 ntoꞌa ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Nahor, hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hante towoweꞌe. 24Ikotuwuꞌnalu hi Nahor 29 ntoꞌa, mampemuleꞌkimo haduo tomaꞌani to nikokeneꞌi hi Tera. 25Hi Nahor tuwuꞌ tene 119 ntoꞌa, ikoꞌukona mampemuleꞌki hi Tera, hei io mampemuleꞌki anaꞌ-anaꞌ tomaꞌani hante towoweꞌe. 26Ikotuwuꞌnalu hi Tera 70 ntoꞌa, io mampemuleꞌki hi Abara, hi Nahor hante hi Hara. 27Hieꞌemo pemuleꞌane hi Tera. Hi Tera mampemuleꞌki hi Abara, hi Nahor hante hi Hara, hei hi Hara mampemuleꞌki hi Lot. 28I tempona hi Tera tuwuꞌlu tene, mahimo hi Hara i woiꞌ peꞌohaꞌa konipoꞌanaꞌakina i Ur-Kasdi. 29Hi Abara hante hi Nahor roduo-duora mohantambihi. Konaꞌna hantambina hi Abara iomo hi Sarai, hei konaꞌna hantambina hi Nahor iomo hi Milika anaꞌna hi Haran halalina hi Nahor hei uwaꞌ tene anaꞌne iomo hi Yiska. 30Hi Sarai tiꞌo lalo, hawaꞌi moꞌanaꞌ. 31Katoꞌo hi Tera mangkomi hi Abara anaꞌna hante oꞌuweꞌna, hi Lot, hei hi Sarai moniana, hantambina hi Abara, molaihi moꞌawa-awa ka Ur-Kasdi nolou pe woiꞌ Kanaꞌa, katoꞌo wutemohi i Hara, hei lebaꞌmohi inoꞌo. 32Umuruꞌna hi Tera 205 ntoꞌa, honiꞌi io mahi i Hara.

Currently Selected:

Pewaliana 11: LAILJE

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy