AmaHubo 133
ZUL59

AmaHubo 133

133
Isibusiso esisekuhlanganeni kwabazalwane
Igama lokukhuphuka. ElikaDavide.
1Bheka, kuhle, kumnandi kangaka
ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye.
2 # Eks. 29:7; Lev. 8:12 Kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini,
isilevu sika-Aroni,
ehlela nasemphethweni wezambatho zakhe.
3Kufana namazolo aseHermoni
ehlela ezintabeni zaseSiyoni.
Ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso,
yebo, ukuphila kuze kube phakade.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE