U-Isaya 52:6

U-Isaya 52:6 ZUL59

Ngalokho abantu bami bayakulazi igama lami; ngalokho bayakuqonda ngalolo suku ukuthi yimi engikhulumileyo; bhekani, ngilapha.”
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share