YouVersion Logo
Search Icon

JOHANE 2

2
Lenyalo kwa Kana
1E rile ka tsatsi la boraro, ga bo go le nyalo kwa Kana wa Galilea; mme mma Jesu a bo a le teng; 2Jesu le ene a lalelediwa nyalong, le barutwa ba gagwe. 3Ya re bojalwa jwa mofine bo tlhaela, mma Jesu a mo raya a re: “Ga ba na bojalwa jwa mofine.”
4Jesu a mo raya a re: “Mosadi, ke dirang ka wena? Lobaka lwa me ga lo ise lo tle.”
5Mmaagwe a raya batlhanka a re: “Se o se lo rayang lo se dire fela.”
6Ga bo go le ditsaga tsa lentswe di le thataro, di beilwe teng ka fa mokgweng wa Bajuta wa bontlafatso, nngwe le nngwe e lekanye diemere di supa, kgotsa di some. 7Jesu a ba raya a re: “Thelang metsi mo ditsageng, di tlale.” Ba di thela tsa tlalela ruri. 8A ba raya a re: “Gang jaana, lo ise kwa molebalebing wa modiro.” Mme ba a isa. 9Ya re molebalebi wa modiro a leka metsi mo ganong, a jaanong a fetogileng bojalwa jwa mofine, a sa itse kwa a tswang teng, mme batlhanka ba ba gileng metsi ba bo ba itse, molebalebi wa modiro a bitsa monyadi. 10A mo raya a re: “Batho botlhe ba tle ba beye bojalwa jwa mofine jo bo monate pele; e re batho ba sena go nwa thata, foo ba beye jo bo seng monate; mme wena, bojalwa jwa mofine jo bo monate o bo boloketse lobaka lono.”
11Tshimologo e ya ditshupo tsa gagwe, Jesu o e dirile mo Kana wa Galilea, a bonatsa kgalalelo ya gagwe; mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene.
12 Morago ga moo a fologela kwa Kaperenaume, ene le mmaagwe, le bomonnawe, le barutwa ba gagwe; mme ba tlhola teng malatsi a se mantsi.
Jesu o phepafatsa tempele
(Math 21:12-13; Mar 11:15-18; Luke 19:45-46)
13 Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme Jesu a tlhatlogela kwa Jerusalema. 14A ya mo tempeleng a fithlela ba ba rekisang dikgomo, le dinku le maphoi, le ba ba ananyang madi ba dutse teng. 15A tshopha senteo sa megala, a di lelekela tsotlhe kwa ntle ga tempele, dinku le dikgomo; le madi a ba ba a ananyang a a goromeletsa fa fatshe, le dimati tsa bone a di pitikolola; 16ba ba rekisang maphoi a ba raya a re: “Tlosang dilo tse fa; se ntsheng ntlo ya ga Rre ntlo ya thekelo.” 17 Barutwa ba gagwe ba gakologelwa fa go kwadilwe ga twe: “Tlhoafalelo ya ntlo ya gago e tlaa nja.”
18Ke gone Bajuta ba mo fetola ba re: “O re supetsa sesupo sefe ka e le fa o dira dilo tse?”
19 Jesu a ba fetola a re: “Digang tempele e, mme ke tlaa e tsosa ka malatsi a le mararo.”
20Foo Bajuta ba re: “Tempele e e jele dinyaga di le 46 mo go agiweng, a o tlaa e tsosa ka malatsi a le mararo?”
21Mme ene a bo a bua ka ga tempele ya mmele wa gagwe. 22Ke gone e rileng a sena go tsosiwa mo baswing, barutwa ba gagwe ba gakologelwa fa a kile a bua jalo; ba dumela dikwalo le lefoko le Jesu o le buileng.
Jesu o itse se se mo mothong
23Jaana e rile a ile Tlolaganyong kwa Jerusalema, e le ka lobaka lwa modiro, batho ba le bantsi ba dumela mo ineng la gagwe, ka ba bona ditshupo tsa gagwe tse o di dirang. 24Jesu a se ka a ba ikanya go ba ineela, gonne a itse batho botlhe; 25gape o ne a sa tlhoke gore ope a supe ka ga motho; gonne ene ka esi a itse se se mo mothong.

Currently Selected:

JOHANE 2: TSW08NO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy